Excel w praktyce

Nr 6/2014

Nr 6/2014

Nr 6/2014

Zastosowanie tabel przestawnych do analizy dużych zbiorów danych sprzedażowych

Celem analizy danych sprzedażowych może być stworzenie zestawień o różnych strukturach i o różnej dokładności. Dodatkowym wymaganiem stawianym przed osobą wykonującą takie zadanie jest możliwość szybkiej modyfikacji stworzonych zestawień wg określonych wytycznych oraz możliwość szybkiej aktualizacji danych w nich zawartych. Kwestia rzetelności oraz poprawności wyników jest oczywista. Ten artykuł opisuje narzędzie do takich właśnie zadań. Omawiany przykład przedstawia analizę całorocznej sprzedaży (ilościowej i wartościowej) fikcyjnej firmy oraz wyznaczenie na jej podstawie kierunku rozwoju spółki na rok następny.

Triki

Prezentujemy przydatne triki ułatwiające pracę w Excelu.Każda porada oparta jest o przykład na rzeczywistych danych. Dzięki temu łatwiej zrozumiesz sposób rozwiązania problemu. Prezentowane narzędzia, formuły czy polecenia możesz natychmiast stosować w swoich arkuszach.

Redakcja odpowiada

Odpowiadamy na pytania czytelników. Każde rozwiązanie opisujemy krok po kroku. Dzięki temu masz pewność, że wykonując czynności razem ze szczegółową instrukcją, nie zgubisz się przy klikaniu kolejnych poleceń, czy wpisywaniu formuł lub makr.

Miniwykresy pozwolą zwizualizować wyniki cząstkowe analiz

W sytuacji, gdy potrzebujemy sporządzić raport zawierający tabele z danymi źródłowymi oraz wykresy, powinniśmy zarezerwować dużo miejsca w arkuszu. Jeżeli dodatkowo chcemy mieć te dane w wersji drukowanej, to prawdopodobnie zużyjemy także sporo kartek papieru. Okazuje się, że możemy zoptymalizować swój raport i zastosować w arkuszu minidiagramy zamiast pełnowymiarowych wykresów.

Analiza danych – podział tabeli na zakresy przyspiesza obliczenia

Gdy lista transakcji składa się z wielu tysięcy pozycji, to jej przeanalizowanie nie jest prostym zadaniem. Nawet przefiltrowanie danych niewiele pomoże, jeśli skróci listę do kilkuset wierszy. Jeżeli w ramach takiego zakresu arkusza zastosujemy wielopiętrowe obliczenia tablicowe, mogą być przeliczane przez Excela przez dłuższy czas. Prędzej czy później długie wczytywanie wyników formuł stanie się uciążliwe. W tym haśle pokażemy, jak podzielić dane w taki sposób, aby formuła operowała jedynie na niezbędnym zakresie komórek, a nie całej liście.