Lekcje video

film2

Nr 204 - wyświetlanie ostatniego wpisu na długiej liście

Przyjmijmy, że prowadzimy w Excelu ewidencję wydanych z magazynu książek. Każdy wpis składa się z daty wydania, kodu towaru, liczby wydanych towarów oraz ceny jednostkowej. Kolejne wydanie towaru jest dopisywane na końcu listy, która składa się już z kilku tysięcy wierszy. Aby sprawdzić, który towar został wydany ostatnio, musimy przejść na koniec rejestru. Przewijanie listy przy tak dużej liczbie wpisów może okazać się uciążliwe. Sprawdźmy jakimi formułami się posłużyć, aby szczegóły ostatniego wpisu były zawsze widoczne na początku arkusza.

film1

Nr 203 - dane z określonych dni

Załóżmy, że w arkuszu znajduje się lista transakcji oraz daty ich sfinalizowania. Potrzebujesz odszukać jedną z nich, ale nie znasz wszystkich szczegółów. Wiesz jedynie, że transakcja została zrealizowana we wtorek lub w środę. Aby ułatwić sobie przeglądanie zestawienia, proponujemy oznaczyć kolorem wszystkie pozycje odnoszące się do tych właśnie dni tygodnia. Do tego zadania wykorzystasz formatowanie warunkowe.

12_09

Nr 202 - kontrola poprawności wprowadzanych dat

Przyjmijmy, że sporządziłeś formularz, który będzie uzupełniany przez Twojego współpracownika. Do tej pory wielokrotnie się zdarzało, że daty wprowadzane do jednej z kolumn były niepoprawne. Żmudne poszukiwanie błędu spadało później na Ciebie. Aby się przed tym uchronić, możesz zastosować narzędzie Excela o nazwie Sprawdzanie poprawności.

Prezenty dla Czytelników

oklad

Oddzielanie danych rzeczywistych od prognozowanych na wykresie liniowym

Wykres liniowy najlepiej zobrazuje rozkład danych w dłuższym okresie. Czasami jednak do zaprezentowania są zarówno dane rzeczywiste, jak i prognozowane. Nie mogą być zawarte na jednej linii, ponieważ odbiorca przekazu nie zorientuje się, od którego miejsca rozpoczynają się szacunki. W tym artykule pokażemy, w jaki sposób podzielić linię na 2 części i wyróżnić je kolorami.

ark_do

Arkusz do planowania kosztu amortyzacji

Jednym z rodzajów kosztów, które podlegają planowaniu i jesteśmy w stanie dokładnie je wyliczyć, jest amortyzacja posiadanych przez firmę środków trwałych. Znamy wartość bieżącą danego środka trwałego, jego stawkę amortyzacyjną oraz okres użytkowania. Nieujmowany jest w tym przypadku koszt nowych amortyzacji planowanych inwestycji. Często wykonanie takiego planu jest cedowane na pracownika działu księgowości. Wiele z programów klasy ERP umożliwia wyliczenie takiego planu amortyzacji wprzód. Co jeśli program, z którego korzysta firma, nie ma takiego narzędzia? Czy trzeba w tym przypadku wyliczać amortyzację dla każdego środka osobno? Co jeśli firma posiada wiele pozycji środków trwałych? Rozwiązaniem jest stworzenie narzędzia w Excelu do wyliczania przyszłej amortyzacji.

pionowo

Wyszukiwanie danych z użyciem funkcji WYSZUKAJ-PIONOWO

Często dane importowane z różnych systemów finansowo-księgowych są niezrozumiałe dla użytkownika, np. nie zawierają dodatkowych, opisowych informacji. Z tego ebooka dowiesz się, jak sprawnie poruszać się w obszernych bazach danych oraz jak sprawić, żeby Twoje raporty były bardziej czytelne i zrozumiałe