Prezenty dla Czytelników

okładka

Jak ciekawie przedstawić odchylenie planu sprzedaży

Twoje raporty sprzedaży są nieczytelne? W tym ebooku pokażemy, jak z pomocą wykresu flying bridges pokazać odchylenia od planu sprzedaży w podziale na produkty.

okładka

Automatyczne generowanie dużej liczby raportów przy użyciu tabeli przestawnej

Częstym zadaniem jest stworzenie wielu takich samych raportów czy zestawień, różniących się tylko, np. danymi klienta, sprzedawcy czy nazwą komórki organizacyjnej. W tym ebooku pokazany zostanie sposób szybkiego wygenerowania wielu raportów w tym samym układzie i zmiennym jednym parametrem.

raporty_czytelne

Co zrobić, żeby raporty były bardziej czytelne

W zakresie formatowania i kształtowania tabel nowsze wersje Excela oferują nam wiele nowych możliwości. Bez wysiłku i konieczności definiowania każdego elementu szaty graficznej arkusza z osobna szybko utworzymy efektowne tabele i zestawienia, jednolite pod względem kolorystycznym z wykresami i innymi elementami dokumentu.