AEX218

Nr 218 - Prosty sposób odwracania tabeli

 Jak zmienić tabelę tak, aby wiersze były kolumnami, a kolumny wierszami? Czy musisz w tej sytuacji zaczynać całą pracę od początku? To przerażająca perspektywa, ale wcale nie musisz zmieniać wszystkiego ręcznie. Wykorzystajmy po prostu opcję kopiowania –transpozycja. Spójrzmy na poniższy przykład.

AEX217

Nr 217 - Hurtowa korekta wartości czasu

W arkuszu mamy rejestr, w którym oprócz informacji o dostawcy znajduje się godzina dostawy. Bardzo często zdarza się, że transport opóźnia się nawet kilka godzin i planujesz na bieżąco śledzić wszystkie odchylenia od planowanych czasów dostaw. Do tej pory wprowadzaliśmy wszystkie dane ręcznie, a okazuje się, że niepotrzebnie.

AEX216

Nr 216 - Usuwanie niepotrzebnych apostrofów w komórkach

Mamy skoroszyt Excela zawierający wykaz niepoprawnie sformatowanych numerów NIP. Wszystkie cyfry są umieszczone w jednym ciągu, a każdy wpis w komórce jest poprzedzony apostrofem, np. ‘1112223344. Mimo że komórkom nadajemy format „Specjalne – nr NIP”, to sposób wyświetlania numerów pozostaje bez zmian. Przyczyną jest apostrof na początku numeru. Niestety, komórek jest tak dużo, że ręczne poprawianie nie wchodzi w grę, a polecenie Zamień nie zdaje egzaminu. Jak pozbyć się tych uciążliwych apostrofów?

AEX215

Nr 215 - Suma z przesunięciem zakresu źródłowego

Przyjmijmy, że w jednym wierszu arkusza mamy kwoty odnoszące się do poszczególnych miesięcy. Interesują nas sumy z kolejnych 2, 3, 4 okresów, począwszy od stycznia. Jak wykonać takie zadanie bez konieczności każdorazowego modyfikowania odwołań w funkcji SUMA? Rozwiązanie prezentujemy w tym triku.

AEX214

Nr 214 - Nagłówki kolumn powtórzone na każdej stronie wydruku

 Jeżeli planujesz wydrukować długą listę, Excela podzieli ją na wiele stron. Niestety, prawdopodobnie zobaczysz problem z analizowaniem jej zawartości na papierze. Nagłówki kolumn znajdą się bowiem tylko na pierwszej stronie i za każdym razem będzie trzeba do niej wracać, aby sprawdzić, do której kategorii należą wartości, np. ze strony 3. Jest szybki sposób, aby temu zaradzić.

aex213

Nr 213 - Szybkie ukrywanie niepotrzebnych kolumn lub wierszy

Jeśli pracujemy z zestawieniem, które obejmuje niewielki zakres komórek i znajduje się na początku arkusza (lewym górnym rogu), resztę komórek będziesz mógł ukryć.

aex212

Nr 212 - Zamiana wartości czasu na liczby

Jeśli w obliczeniach korzystasz z wartości czasu, konieczne może się okazać przekształcenie ich na zapis dziesiętny. Choćby przy prostym działaniu polegającym na przemnożeniu czasu pracy przez stawkę godzinową niezbędne jest posłużenie się ułamkiem dziesiętnym, a nie czasem w postaci godzin i minut.

AEX211

Nr 211 - Przenoszenie formuł bez zmiany odwołań

Wielu użytkownikom Excela kopiowanie formuły kojarzy się z wypełnianiem kolejnych komórek kolumny za pomocą uchwytu wypełnienia (znacznika w prawym dolnym rogu aktywnej komórki). Ten sposób przenoszenia formuł powoduje, że odwołania w nich zawarte są zmieniane, jeśli nie zostało zastosowane adresowanie bezwzględne ($A$1). W niektórych przypadkach efekt ten okaże się niepożądany, jeśli chcemy przenieść formułę z jednego miejsca w drugie bez zmiany odwołania.

aex210_scr

Nr 210 - Wyszukiwanie wartości leżącej na lewo od szukanej

Zadaniem, z którym możesz dość często się spotykać, jest przeszukiwanie arkusza pod kątem wystąpienia określonej wartości. Przy czym interesuje Cię nie sama wartość poszukiwana, ale leżąca „na lewo” od niej. Nasuwa się pomysł na wykorzystanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO. Nie jest on do końca dobry, ponieważ funkcja ta nie potrafi odnieść się do danych leżących po lewej stronie wartości poszukiwanej.

aex209_film

Nr 209 - Szybkie dodawanie do siebie cyfr dowolnej liczby

Interesujesz się numerologią i zastanawiasz się, czy można w Excelu stworzyć formułę, która zwróci sumę cyfr liczby wielocyfrowej albo nawet sumę cyfr daty? Aby obliczyć sumę cyfr liczby wielocyfrowej, należy użyć funkcji tablicowej, która wyodrębni poszczególne cyfry liczby, a następnie je zsumuje.