WYDANIE BIEŻĄCE

Przyjmijmy, że przygotowujemy ważną analizę, której wyniki chcemy przekazać w postaci drukowanego raportu. Niestety wydruk nie spełnia oczekiwań. Dane, które powinny znajdować się na jednej stronie, zostały rozdzielone, tabela nie jest wyśrodkowana względem kartki, brakuje numeracji stron, a przejrzystość dokumentu pozostawia wiele do życzenia. Próbujemy więc metodą prób i błędów zwężać kolumny czy powiększać czcionkę. W efekcie staranne formatowanie zestawienia w arkuszu poszło na marne. Okazuje się, że wcale nie trzeba zaburzać pierwotnego układu danych, aby je wydrukować. Odpowiednio zdefiniowane ustawienia drukowania umożliwią uzyskanie na papierze czytelnych i estetycznych raportów.

czytaj więcej »

Jednym z najbardziej popularnych narzędzi wizualizacji danych jest formatowanie warunkowe. Od wersji Excel 2007 zostało ono rozbudowane o dodatkowe możliwości. Ten artykuł jest w całości poświęcony opisowi możliwości, jakie dają opcje formatowania warunkowego. Na początku pokażemy jak dobierać odpowiednie kryteria formatowania i jak je zmieniać dla podstawowych opcji formatowania warunkowego.

czytaj więcej »

Szukanie wyniku jest częścią zestawu poleceń nazywanego narzędziami analizy „co-się-stanie-gdy”. Proces zmieniania wartości w komórkach w celu sprawdzenia, jak te zmiany wpłyną na wyniki formuł w arkuszu. Na przykład, zmienianie stopy procentowej w tabeli amortyzacji w celu określenia sumy płatności. Jeśli znamy oczekiwany wynik jednej formuły, a nie znamy wartości wejściowej niezbędnej do obliczenia wyniku formuły, można użyć funkcji Szukaj wyniku. Szukanie wyniku jest metodą znajdowania określonej wartości komórki przez dostosowywanie wartości innej komórki. Szukając wyniku, Excel zmienia wartość w określonej komórce, aż formuła zależna od tej komórki zwróci żądany wynik.

czytaj więcej »

wiper-pixel