aex213

Nr 213 - Szybkie ukrywanie niepotrzebnych kolumn lub wierszy

Jeśli pracujemy z zestawieniem, które obejmuje niewielki zakres komórek i znajduje się na początku arkusza (lewym górnym rogu), resztę komórek będziesz mógł ukryć.

aex212

Nr 212 - Zamiana wartości czasu na liczby

Jeśli w obliczeniach korzystasz z wartości czasu, konieczne może się okazać przekształcenie ich na zapis dziesiętny. Choćby przy prostym działaniu polegającym na przemnożeniu czasu pracy przez stawkę godzinową niezbędne jest posłużenie się ułamkiem dziesiętnym, a nie czasem w postaci godzin i minut.

AEX211

Nr 211 - Przenoszenie formuł bez zmiany odwołań

Wielu użytkownikom Excela kopiowanie formuły kojarzy się z wypełnianiem kolejnych komórek kolumny za pomocą uchwytu wypełnienia (znacznika w prawym dolnym rogu aktywnej komórki). Ten sposób przenoszenia formuł powoduje, że odwołania w nich zawarte są zmieniane, jeśli nie zostało zastosowane adresowanie bezwzględne ($A$1). W niektórych przypadkach efekt ten okaże się niepożądany, jeśli chcemy przenieść formułę z jednego miejsca w drugie bez zmiany odwołania.

aex210_scr

Nr 210 - Wyszukiwanie wartości leżącej na lewo od szukanej

Zadaniem, z którym możesz dość często się spotykać, jest przeszukiwanie arkusza pod kątem wystąpienia określonej wartości. Przy czym interesuje Cię nie sama wartość poszukiwana, ale leżąca „na lewo” od niej. Nasuwa się pomysł na wykorzystanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO. Nie jest on do końca dobry, ponieważ funkcja ta nie potrafi odnieść się do danych leżących po lewej stronie wartości poszukiwanej.

aex209_film

Nr 209 - Szybkie dodawanie do siebie cyfr dowolnej liczby

Interesujesz się numerologią i zastanawiasz się, czy można w Excelu stworzyć formułę, która zwróci sumę cyfr liczby wielocyfrowej albo nawet sumę cyfr daty? Aby obliczyć sumę cyfr liczby wielocyfrowej, należy użyć funkcji tablicowej, która wyodrębni poszczególne cyfry liczby, a następnie je zsumuje.

aex208_film

Nr 208 - Automatyczne wypełnianie komórek danymi z określonym skokiem

Potrzebujesz utworzyć w zestawieniu kolumnę zawierającą datę oraz kolejne czasy w odstępie co jedną minutę (np. przedział pomiędzy 2014-07-01 23:45, a 2014-07-02 00:10 ze skokiem równym 00:01). Niestety, po wprowadzeniu do komórki daty początkowej i po zastosowaniu wbudowanego narzędzia autowypełniania (przeciągnięcia myszą zawartości komórki na inny zakres) Excel zastosuje inny krok w serii danych. W sumie nie ma się czemu dziwić – skąd Excel miałby wiedzieć, o jaki skok chodzi użytkownikowi?

filmik207

Nr 207 - Podgląd działania formuły krok po kroku

Na pewno nieraz zdarzyło się, że formuła skrupulatnie budowana od kilku minut nieoczekiwanie zwróciła niepoprawny wynik. Sprawdzanie jej składni znak po znaku i odwołanie po odwołaniu mogą zająć trzykrotnie więcej czasu niż zbudowanie nowej formuły od podstaw.

wideo206

Nr 206 - pobieranie danych ze stron WWW

Potrzebujesz codziennie informacji o kursach akcji na giełdzie lub kursach walut. Każdorazowe wchodzenie na stronę WWW razem może być uciążliwe lub dane są potrzebne do wyliczeń, a więc ich przeklejanie za każdym razem jest kłopotliwe. W takiej sytuacji dane do Excela powinieneś pobierać dynamicznie.

film205

Nr 205 - wstawianie zera na początku liczb

Przy przenoszeniu do arkusza numerów identyfikacyjnych Excel automatycznie usuwa zero, jeśli występuje ono jako pierwszy znak numeru. Co zrobić, aby tego uniknąć?

film2

Nr 204 - wyświetlanie ostatniego wpisu na długiej liście

Przyjmijmy, że prowadzimy w Excelu ewidencję wydanych z magazynu książek. Każdy wpis składa się z daty wydania, kodu towaru, liczby wydanych towarów oraz ceny jednostkowej. Kolejne wydanie towaru jest dopisywane na końcu listy, która składa się już z kilku tysięcy wierszy. Aby sprawdzić, który towar został wydany ostatnio, musimy przejść na koniec rejestru. Przewijanie listy przy tak dużej liczbie wpisów może okazać się uciążliwe. Sprawdźmy jakimi formułami się posłużyć, aby szczegóły ostatniego wpisu były zawsze widoczne na początku arkusza.