WYDANIE ONLINE

Poprzez kombinowanie ze sobą różnych funkcji w jednej formule można analizować oraz przeszukiwać zestawienia wszerz i wzdłuż. W tym artykule pokazujemy, jak to robić. Opisujemy kilka niezwykle uniwersalnych i elastycznych formuł, których możliwości na pewno przydadzą się w praktyce. Wystarczy dostosować odwołania do układu własnych danych, a w kilka chwil otrzymasz wyniki.

czytaj więcej »

  W arkuszu mam kilkadziesiąt kwot. Interesują mnie tylko niektóre z nich przekraczające pewną wartość. Potrzebuję policzyć, ile w danej kolumnie jest kwot większych niż 5000.  

czytaj więcej »

 Zastanawiasz się, jak zwizualizować rozkład w czasie danych zgromadzonych w kilkudziesięciu wierszach? Jeżeli pracujesz w Excelu 2010 lub nowszym, możesz to wykonać dosłownie kilkoma kliknięciami myszy. 

czytaj więcej »

Załóżmy, że mamy wykaz wszystkich transakcji, które udało się sfinalizować handlowcom w minionym roku. Chcemy na ich podstawie wykonać roczny raport podsumowujący. Niestety, lista jest bardzo długa i nieuporządkowana. Zaznaczanie komórek i klikanie za każdym razem ikony Autosumowanie zajęłoby zbyt dużo czasu. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie narzędzia Sumy częściowe (znane również jako Sumy pośrednie), które błyskawicznie wygeneruje podsumowania dla wyznaczonych zakresów danych, nawet z wielu kolumn jednocześnie.

czytaj więcej »

Jeśli chcesz wpisać jakąś wartość do komórki leżącej na przecięciu określonej kolumny i wiersza, należy zastosować właściwość Cells. To bardzo często wykonywana operacja realizowana przez makro. Z kolei pętle to podstawowy mechanizm programowania wykorzystywany w prawie każdym makrze. Często zastanawiamy się, czy użyć pętli skończonej, czy nieskończonej. W tym artykule wyjaśnimy różnice pomiędzy tymi rodzajami pętli i powiemy, w jakich sytuacjach, z której pętli skorzystać.

czytaj więcej »

wiper-pixel