WYDANIE ONLINE

W raportach warto umieszczać dodatkowe elementy graficzne, ułatwiające odbiorcy szybką interpretację wyników. Takim elementem może być np. licznik przedstawiający procentową realizację budżetu. Jeden rzut oka na ten wykres pozwoli zorientować się, jaki jest wynik sprzedaży w odniesieniu do budżetu. Oczywiście to samo można przedstawić na wykresie kołowym, jednak to właśnie nietypowy sposób prezentacji danych sprawia, że stworzona wizualizacja jest czytelniejsza. Co więcej, z pewnością w raporcie znajdzie się jakiś wykres kołowy – licznik będzie więc ciekawym urozmaiceniem. W tym artykule pokażę, w jaki sposób stworzyć taki licznik.

czytaj więcej »

Często arkusze Excela zawierają nie tylko cyfry i obliczenia, ale również komórki z tekstem. Na ich podstawie można sporządzić raport bądź wyodrębnić cząstkową i jednocześnie ważną informację. Można jednak napotkać pewne trudności. Przykładowo, Excel niepotrzebnie nadał liczbom format tekstowy, nie rozpoznaje właściwego formatu daty, fragmenty tekstu powinny być zapisane w oddzielnych kolumnach, a niektóre z nich zostały połączone z wartościami liczbowymi. Czy czeka żmudne i pracochłonne porządkowanie arkusza? Niekoniecznie! W tym artykule pokażemy Ci, jak takie i podobne problemy szybko rozwiązać, wykorzystując funkcje tekstowe. Nauczysz się też korzystać z Kreatora wstawiania funkcji.

czytaj więcej »

W tym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób można przygotować kod, który będzie się uruchamiał, jeśli użytkownik wykona określone czynności w skoroszycie Excela lub np. otworzy plik. Takie operacje powiązane z konkretnym typem obiektu nazywa się zdarzeniami, pod które można „podpinać” kod Visual Basic. Określony typ obiektu ma dokładnie przyporządkowane zdarzenia, które obsługuje. W oknie przeglądarki obiektów zdarzenia są oznaczone ikonką. Należy zapamiętać, że nie wszystkie typy obiektów mają swoje zdarzenia.

czytaj więcej »

Znasz już kilka sposobów wyświetlania okien dialogowych za pomocą instrukcji MsgBox i InputBox. Co jednak zrobić, gdy na przykład chcesz wyświetlić okno dialogowe z dwoma polami do wpisywania informacji: loginu i hasła? Innym razem potrzebujesz na przyciskach w oknie dialogowym wyświetlić dowolny tekst, a nie tylko dostępne w poleceniu MsgBox. Nie wszystko da się przedstawić za pomocą wbudowanych okien dialogowych poznanych w poprzednich lekcjach. Natomiast za pomocą formularzy UserForm można utworzyć dowolne okna dialogowe. W tym rozdziale pokażemy, jak je budować, a także w jaki sposób z nich korzystać. Powiemy także, jak stosować kontrolki i umieszczać je na formularzu UserForm.

czytaj więcej »

Przyjmijmy, że co miesiąc dokonaj prezentacji wyników sprzedażowych swojej grupy. Do przygotowania analizy wykorzystujesz roboczy raport zbiorczy zawierający wszystkie transakcje dokonane w minionych okresach. Aby wyświetlić dane konkretnego klienta, np. w celu porównania, musisz każdorazowo filtrować listę po względem różnych kryteriów. Po co niepotrzebnie tracić czas na wielokrotne filtrowanie tych samych wartości? Można ułatwić sobie zadanie, najpierw grupując dane, a następnie zapisując ich układ jako Widok niestandardowy. Dzięki temu jednym kliknięciem myszki można odkrywać potrzebne w danej chwili zestawy danych.

czytaj więcej »

wiper-pixel