WYDANIE ONLINE

Jeśli chcesz wykonać podstawowe obliczenia statystyczne polegające na wyznaczeniu wartości maksymalnej, minimalnej lub średniej, zapewne nie sprawi Ci to problemu. Excel oferuje bowiem proste w obsłudze funkcje przeznaczone do tego typu analiz. Problemy mogą się pojawić wówczas, gdy dołączasz pewne warunki do wydawałoby się prostych obliczeń, a dane źródłowe składające się z liczb dodatnich i ujemnych znajdują się w wielu kolumnach. W tej sytuacji potrzebne jest skorzystanie z kilku funkcji połączonych w formułę tablicową. Jeśli chcesz poznać uniwersalne formuły pomocne w niemal każdej analizie danych liczbowych, skorzystaj z tego hasła.

czytaj więcej »

Zobacz, z jakimi typowymi problemami borykają się inni użytkownicy Excela i poznaj nasze praktyczne rozwiązania.

czytaj więcej »

ComboBox to najpopularniejsza kontrolka, ponieważ łączy funkcjonalność kontrolek TextBox i ListBox. Dlatego też ten rozdział jest jednym z istotniejszych w tej książce. Na pewno kontrolkę ComboBox będziesz wykorzystywać w przyszłości w swoich makrach, dlatego przekazujemy najważniejsze informacje na jej temat. Przydatne okażą się także rozszerzone zagadnienia dotyczące korzystania z formularzy UserForm, zmiany ich właściwości i nowego sposobu uruchamiania.

czytaj więcej »

Przyjmijmy, że chcesz zapytać użytkownika, który uruchomił Twoje makro, czy chce nadpisać dane, czy może dodać je jako kolejny wiersz. Zaczynasz więc obmyślać kolejne procedury, a okazuje się, że w takim przypadku wystarczy zastosować kontrolkę CheckBox. Innym razem będziesz chciał, aby użytkownik wybrał jedną z kilku opcji. Tutaj jest już więcej możliwości, tj. można użyć grupy opcji lub kontrolki ListBox. Wszystkie te kontrolki zostaną omówionej w tej lekcji. Nie będziesz miał już problemów z dołączeniem ich do formularza UserForm. Jak dodać do formularza pole wyboru?

czytaj więcej »

 Poznaj nasze porady i sztuczki, aby szybciej i efektywniej korzystać z Excela. Dzięki tym trikom szybciej wykonasz swoją pracę.

czytaj więcej »

Kiedy przygotowujesz raport dla swojego przełożonego, musisz zdecydować nie tylko o tym, co chcesz mu zaprezentować, ale również jak to zaprezentować. Wbrew pozorom forma prezentacji jest bardzo istotna. Przykładowo, przygotowujesz dla Dyrektora Handlowego raport sprzedaży poszczególnych regionów. Chcesz zaprezentować mu wyniki sprzedaży na wykresie kolumnowym. Dla ułatwienia analizowania danych zależy ci, żeby podczas analizowania sprzedaży wybranego regionu słupek pokazujący tę sprzedaż był wyróżniony innym kolorem. Najlepiej, jeśli będzie działo się to automatycznie.

czytaj więcej »

wiper-pixel