WYDANIE ONLINE

Często użytkowników nie stać na zakup drogich programów Business Intelligence przeznaczonych do analizy dużych zbiorów danych w różnych układach i o odmiennym poziomie szczegółowości. Jednak od pracowników zajmujących się analizą wymagane są zestawienia i raporty pokazujące dane w różnych układach, często będące wynikiem analiz opracowanych na podstawie tysięcy rekordów.

czytaj więcej »

Jeżeli nasze arkusze będą wypełniać inne osoby, warto zabezpieczyć się przed niepoprawnym użytkowaniem arkusza. Do tego celu możemy zastosować narzędzie Excela o nazwie Sprawdzanie poprawności danych. Po nałożeniu na komórki odpowiednich reguł program będzie sam kontrolował, aby wszystkie rubryki były poprawnie wypełnione. Jeśli wpisana zostanie wartość niespełniająca kryteriów, wówczas program wyświetli ostrzeżenie.

czytaj więcej »

Niemal każda analiza wartości liczbowych prowadzi na pewnym etapie pracy do konieczności porównania otrzymanych wyników z wielkościami zadanymi, czyli z celem, do którego należy dążyć. Gdy wizualizujesz dane na wykresach i diagramach, warto więc zatroszczyć się o czytelne przedstawienie wielkości zadanych jako odniesienia do uzyskanych wielkości rzeczywistych.

czytaj więcej »

Arkusz kalkulacyjny Excel pozwala przeprowadzić obliczenia nie tylko szybko, ale i bardzo dokładnie. Paradoksalnie właśnie duża dokładność obliczeń może mieć czasem fatalne skutki i być przyczyną błędów w zestawieniach czy różnych innych dokumentach tworzonych w arkuszu kalkulacyjnym. Zdarza się to wówczas, gdy użytkownik programu nie ma odpowiedniej wiedzy na temat sposobu przeprowadzania obliczeń na wartościach zaokrąglanych.

czytaj więcej »

wiper-pixel