WYDANIE ONLINE

Firma postanawia zwiększyć o 60% asortyment proponowanych towarów handlowych. Pociąga to za sobą dodatkowy nakład pracy i czasu poświęconego na zarządzanie towarami, od zamówień poprzez kontrolę stanów magazynowych, do sprzedaży. Liczba indeksów znacznie się zwiększy, co utrudni zadania związane z zarządzaniem towarami w firmie. Należałoby wprowadzić pewien rodzaj klasyfikacji towarów, który dzieliłby je na wymagające szczególnej uwagi, indeksy o wysokiej ważności oraz pozostałe mniej istotne. Ułatwi to przedsiębiorstwu koncentrowanie się w pierwszej kolejności na wybranych produktach, które głównie generują sprzedaż, a co za tym idzie – zysk dla firmy. W tym celu zostanie użyta analiza ABC, która jest metodą klasyfikacji towarów zgodnie z ich znaczeniem dla firmy.

czytaj więcej »

W trakcie przeprowadzania różnego rodzaju prognoz lub badań statystycznych prawie zawsze przyjmuje się określony margines błędu. W przypadku zestawień liczbowych bardzo łatwo możemy go uwzględnić dzięki zastosowaniu odpowiednich formuł. Problemy pojawiają się wówczas, gdy dopuszczalne wartości błędu chcemy zaznaczyć na wykresie. Excel jest przygotowany do budowania takich prezentacji. Aby dowiedzieć się, jak je tworzyć, warto skorzystać z tego hasła. Znajdują się w nim także odpowiedzi na następujące pytania:

czytaj więcej »

Jeżeli zamierzasz budować wielowariantowe raporty, to tabela przestawna okaże się najlepszym narzędziem do tego celu. Niestety, stanowi specyficzny zakres arkusza i przez to zmiana struktury danych jest utrudniona. Okazuje się, że są sposoby na sprytne omijanie ograniczeń dotyczących układu raportu przestawnego. Z tego artykułu dowiesz się, jak zmienić zakres danych tabeli przestawnej i jak za pomocą makra filtrować dane w raporcie przestawnym.

czytaj więcej »

wiper-pixel