WYDANIE ONLINE

Niektóre tabele, z którymi mamy do czynienia, nie zawsze mają układ listy i analizowanie ich za pomocą prostych formuł obliczeniowych jest utrudnione. Szef nie będzie chciał słuchać tłumaczeń, że dane były niepoprawnie przygotowane. Ważny jest efekt końcowy, czyli właściwie przeprowadzone obliczenia. Nasza w tym głowa, jak je wykonamy. W takich sytuacjach musimy korzystać z niestandardowych rozwiązań.

czytaj więcej »

Budżet elastyczny jest to plan tworzony w taki sposób, aby możliwe było korygowanie wstępnie zaplanowanych wielkości w zależności od zmiany warunków gospodarczych, możliwości firmy czy też zmiany rozmiarów działalności. Budżetowanie elastyczne ma również zastosowanie w zarządzaniu i planowaniu sprzedaży. Podstawowym założeniem tego rodzaju budżetowania jest określenie i zdefiniowanie głównych funkcji i zależności budżetowych występujących w strukturze sprzedaży. W ten sposób można budżetować nie tylko sprzedaż, ale również koszty w przedsiębiorstwie, co pozwoli na określenie wyniku na działalności całej organizacji. Oczywiście najważniejsze jest ustalenie zmiennych parametrów w modelu oraz wyznaczenie ich wpływu na poszczególne wielkości sprzedaży jak kosztów.

czytaj więcej »

Warunki w formułach tablicowych tworzy się podobnie jak w zwykłych formułach. Konieczne jest utworzenie działania logicznego, które w wyniku zwróci wartości logiczne PRAWDA/FAŁSZ lub odpowiednio jedynki i zera. Różnica polega jednak na tym, że w formule tablicowej takich sprawdzeń występuje bardzo wiele, ponieważ operuje na rozległych zakresach danych. Używa się zatem równań z operatorami porównawczymi, które opierają się na zakresach komórek (np. A1:A5>0), a nie na pojedynczych komórkach (np. A1>0). Zadaniem użytkownika jest przekazanie wielu wyników cząstkowych przeznaczonych do dalszych obliczeń.

czytaj więcej »

wiper-pixel