WYDANIE ONLINE

Za pomocą narzędzia formatowania warunkowego możesz nadawać formaty komórkom lub całym zakresom na podstawie zdefiniowanych przez Ciebie kryteriów. Excel udostępnia mnóstwo predefiniowanych ustawień formatowania, których stosowanie nie wymaga od Ciebie w zasadzie żadnej wiedzy dotyczącej operacji logicznych. Niestety, chcąc zastosować bardziej zaawansowaną regułę formatowania, wówczas gotowe opcje mogą być niewystarczające i będziesz zmuszony od podstaw zbudować własny warunek, opierając się na formule wykorzystującej wartości logiczne.

czytaj więcej »

Dość często zdarza się, że zestawienia analityczne lub wykresy przygotowane w arkuszu powinny się znaleźć w ogólnym raporcie i stanowić uzupełnienie jego części opisowej. Trzeba zatem w dokumencie Worda zawierającym tekst osadzić tabele lub obiekty graficzne. Okazuje się, że wykorzystanie do tego celu standardowej operacji Kopiuj/Wklej nie zawsze jest wskazane lub ogranicza pewne funkcje umożliwiające łatwiejszą pracę z dokumentem. Z tego artykułu dowiesz się, jak poprawnie przenosić dane z Excela do Worda.

czytaj więcej »

Excela umożliwia gromadzenie, przechowywanie i obróbkę olbrzymich ilości danych. Jednak z pewnością wiesz już, że dane to nie wszystko. Ważna jest umiejętność i możliwość takiego grupowania wartości, aby móc wyciągnąć z nich jakąś informację, posiąść wiedzę. Właśnie do takich celów wyśmienicie nadają się tabele przestawne. A jeśli do tworzenia tabel przestawnych użyjemy makr, otrzymamy ogromne możliwości.

czytaj więcej »

wiper-pixel