WYDANIE ONLINE

Dzięki formatowaniu warunkowemu nawet bardzo obszerne zestawienia z danymi mogą być znacznie bardziej czytelne. Użytkownicy docenili jego duże możliwości , a obsługa formatowania warunkowego jest przyjazna. Operacje, które kiedyś wymagały tworzenia rozbudowanych warunków opartych na formułach, są obecnie możliwe do wykonania zaledwie kilkoma kliknięciami myszy.

czytaj więcej »

W pierwszej części artykułu pokazaliśmy najpopularniejsze operacje wykonywane na formantach formularza. W tej i w kolejnej, trzeciej cześci, pokażemy, jakie funkcje pełnią poszczególne formanty i w jaki sposób definiować ich ustawienia. Te informacje podeprzemy także praktycznym przykładem automatyzacji określonych czynności w arkuszu. Oczywiście przykładowe rozwiązania będą w dużym stopniu uproszczone, abyś mógł od razu uchwycić przydatność zastosowanych kontrolek.

czytaj więcej »

Jest wiele czynności w Excelu, które warto zautomatyzować. Osoby znające język programowania Visual Basic napiszą makro i Excel będzie ich wyręczał w wykonywaniu żmudnych zadań. Jeżeli nie masz czasu i zapału do nauki programowania, do tworzenia prostych makr możesz wykorzystać narzędzie służące rejestrowaniu czynności wykonywanych w arkuszu. Dzięki niemu bez znajomości języka programowania możesz tworzyć swoje makra automatyzujące pracę.

czytaj więcej »

Excel umożliwia nie tylko przeprowadzanie różnorodnych obliczeń, ale również prezentację wyników w estetycznych tabelach i na wykresach. W zakresie formatowania i kształtowania tabel nowsze wersje Excela oferują nam wiele nowych możliwości. Bez wysiłku i konieczności definiowania każdego elementu szaty graficznej arkusza z osobna szybko utworzymy efektowne tabele i zestawienia, jednolite pod względem kolorystycznym z wykresami i innymi elementami dokumentu.

czytaj więcej »

wiper-pixel