WYDANIE ONLINE

Pracownicy działu sprzedaży odpowiadają za przygotowywanie projektów dotyczących tzw. ryzykownych odbiorców. W naszym przykładzie sporządzają raporty zamówień pewnej grupy kontrahentów, choć nie wiedzą jeszcze, które z nich zostaną wykonane i jak będzie wyglądał ostateczny stan sprzedaży. Co miesiąc muszą również dokonywać prezentacji zebranych danych i przewidzieć stan wyników w najbliższym okresie. Czy wiesz, które narzędzie Excela najlepiej pomoże Ci w ustaleniu tzw. wersji optymistycznej i pesymistycznej przyszłych wyników?

czytaj więcej »

W przykładowej firmie produkcyjnej jest zatrudnionych 10 przedstawicieli handlowych. Plany sprzedażowe przygotowywane są w cyklu tygodniowym, obejmującym 4 tygodnie w przód. Jest to ilościowy plan sprzedaży obejmujący 100 różnych produktów. Zadaniem pracownika jest konsolidacja tychże tygodniowych planów otrzymanych od przedstawicieli. Zadanie jest o tyle uciążliwe, że pliki z planami sprzedażowymi są przesyłane co poniedziałek do godziny 10, a pracownik musi je jak najszybciej skonsolidować i przedstawić wyniki zarówno osobom zarządzającym, jak i planistom produkcji, którzy będą mogli przygotować plany produkcyjne na najbliższy czas. Dlatego też narzędzie, które będzie pokazywało już połączone wyniki, powinno pozwalać na szybkie połączenie danych ze wszystkich otrzymanych plików oraz powinno być elastyczne co do zmian.

czytaj więcej »

Często podczas analiz sprzedaży zachodzi potrzeba przedstawienia nie tylko samego wyniku sprzedaży konkretnych produktów, lecz również ich udziału w sprzedaży całej grupy produktowej. Do zobrazowania tego używa się najczęściej wykresów kołowych lub pierścieniowych. Najczęstszy problem w takiej sytuacji to nieposortowane dane, co czyni wykres trudnym do interpretacji. W tym artykule pokazujemy, jak zautomatyzować tę czynność.

czytaj więcej »

Excel służy nie tylko do analizowania informacji z przeszłości. Arkusz kalkulacyjny idealnie nadaje się do tworzenia planów, harmonogramów i prognozowania przyszłych wyników czy zdarzeń. Nie trzeba przy tym mieć specjalistycznej wiedzy analitycznej lub statystycznej. Przydatne informacje, które pomogą w podjęciu trafnych decyzji, możemy uzyskać za pomocą kombinacji prostych funkcji arkuszowych. W tym artykule przeczytasz, jak zbudować zestawienie do planowania dostępności zasobów.

czytaj więcej »

Gdy operujemy na dużej ilości danych wpisanych do wielu kolumn, często potrzebujemy narzędzia, które szybko wyfiltruje odpowiednie dane na podstawie wielu kryteriów. Takim narzędziem w programie Excel jest filtr zaawansowany. Dalej zaprezentujemy, jak przygotować zestawienie do zastosowania filtra zaawansowanego oraz jak używać kryteriów filtrowania przy użyciu tego narzędzia. Ten tekst oprzemy na przykładzie zawierającym dane pracowników. Arkusz z tymi danymi jest przedstawiony na rysunku 1.

czytaj więcej »

Funkcja SUMA.ILOCZYNÓW mnoży i sumuje dwie lub więcej tablic, zwracając jedną liczbę z wynikiem. Natomiast mało kto wie, że za pomocą tej funkcji możemy wyliczać wartość dwóch i więcej kolumn w oparciu o kryterium. W tym przykładzie pokazujemy, jak można to zrobić.

czytaj więcej »

Pracując z danymi pochodzącymi z różnych systemów informatycznych można spotkać się z sytuacją, że Excel nie rozpoznaje właściwie liczb. Jeżeli nie zauważymy tego w porę i nie poprawimy, nasze obliczenia będą również niepoprawne.

czytaj więcej »

Czasem potrzebuję przeprowadzić próbne obliczenia na fikcyjnych wartościach. W takiej sytuacji zawsze jest problem, jak przygotować takie dane.

czytaj więcej »

wiper-pixel