WYDANIE ONLINE

Potrzebujesz zbudować schemat organizacyjny przedsiębiorstwa, a może wyniki swojej analizy chcesz uatrakcyjnić efektownym diagramem blokowym? Excel i inne aplikacje wchodzące w skład pakietu MS Office zostały wyposażone w rozbudowane narzędzie o nazwie SmartArt usprawniające tworzenie takich elementów. Dzięki niemu zaledwie kilkoma kliknięciami myszy stworzysz bardzo efektowny obiekt graficzny, który z dużą łatwością będziesz mógł dostosowywać zarówno pod względem estetyki, jak i przejrzystości przekazu informacji.

czytaj więcej »

Jednym z pierwszych etapów budżetowania sprzedaży jest prognozowanie sprzedaży przez przedstawicieli handlowych. Takie planowanie powinieneś przeprowadzić w tabelach z podziałem na klientów i produkty (najczęściej: grupy produktów). Planuje się ilościowo (w jednostce odpowiadającej sprzedawanym produktom, np. kg), aby potem móc pomnożyć ilość przez cenę (ustalaną w odrębnym etapie budżetowania) i otrzymać wartość sprzedaży. W tym artykule pokazujemy, w jaki sposób stworzyć prostą tabelę do planowania.

czytaj więcej »

W tym artykule przyjrzymy się, jak w procesie budowania strategii sprzedażowej wykorzystać trzy parametry, a uzyskane wyniki przedstawić w czytelnej formie. Sposób podziału towarów na grupy i opisanie ich przy użyciu trzech argumentów umożliwia łatwe i przejrzyste zobrazowanie struktury indeksów i pozwala na budowanie polityki sprzedażowej mającej na celu poprawę wyniku całej firmy. Daje jasny obraz struktury sprzedaży i działań, które powinieneś podjąć w kierunku poprawy wyniku.

czytaj więcej »

Praca z rozbudowanymi arkuszami, które oprócz cyfr zawierają komórki z tekstem, to dla wielu osób codzienność. Na podstawie tych danych będziesz mógł sporządzać raporty bądź wyodrębnić cząstkową i jednocześnie ważną informację. Będziesz mógł jednak napotkać pewne trudności. Excel mógł niepotrzebnie nadać liczbom format tekstowy, nie rozpoznać właściwego formatu daty, fragmenty tekstu zapisać w oddzielnych kolumnach, a niektóre połączyć z wartościami liczbowymi. W tym rozdziale pokazujemy, jak takie i podobne problemy szybko rozwiązać, wykorzystując funkcje tekstowe.

czytaj więcej »

Załóżmy, że otrzymaliśmy zawierający dane zaimportowane z innego programu. Niestety, wartości dotyczące różnych kategorii zostały wprowadzone do jednej komórki, a interesuje nas liczba znajdująca się wewnątrz ciągu tekstowego.

czytaj więcej »

Na pewno nieraz zdarzyło się, że formuła skrupulatnie budowana od kilku minut nieoczekiwanie zwróciła niepoprawny wynik. Sprawdzanie jej składni znak po znaku i odwołanie po odwołaniu mogą zająć trzykrotnie więcej czasu niż zbudowanie nowej formuły od podstaw.

czytaj więcej »

Otrzymałem obszerne zestawienie obejmujące kilkanaście tysięcy komórek. Moim zadaniem jest weryfikacja obliczeń przed przekazaniem gotowego raportu przełożonemu. Szukam sposobu na szybkie sprawdzenie, czy z arkusza zostały usunięte wszystkie błędy.

czytaj więcej »

Długie teksty wpisane do komórek czasami nie są wyświetlane w całości lub zasłaniają komórki leżące po prawej. Jest to dla mnie uciążliwa sytuacja i chciałabym poznać sposób na błyskawicznie dopasowanie rozmiaru komórki do jej zawartości.

czytaj więcej »

wiper-pixel