WYDANIE ONLINE

Jeśli planujesz rejestrować dane dotyczące klientów, Excel idealnie nadaje się do tego celu. Z łatwością będziesz mógł wpisywać do odpowiednich rubryk liczbę zamówionych towarów, a także daty dokonania transakcji. Problem pojawia się, jeśli danych jest tak dużo, że tracimy kilka minut na odnalezienie konkretnej pozycji rejestru i przeanalizowanie wprowadzonych informacji. W takiej sytuacji warto wprowadzić w arkuszu mechanizmy, które, np. wyróżnią interesujące nas wartości.

czytaj więcej »

Przygotowując wszelkiego rodzaju harmonogramy i prognozy, bardzo często posiłkujemy się wykresami. Najczęściej przedstawiają one przebieg jakiegoś zjawiska w danym okresie lub przedziale czasowym. Niekiedy zbudowanie wykresu o odpowiednim układzie może sprawić nie lada kłopot, ponieważ Excel inaczej interpretuje wartości czasu czy daty niż zwykłe liczby. W tym artykule pokażemy kilka sposobów radzenia sobie z trudnościami przy tworzeniu tego typu wykresów.

czytaj więcej »

Jedną z bardzo często wykorzystywanych metod prognozowania sprzedaży jest średnia krocząca, zwana również średnią ruchomą prostą (SMA, Simple Moving Average). Używa się jej wtedy, gdy np. planujesz przewidzieć sprzedaż w bieżącym miesiącu na podstawie danych z trzech ostatnich miesięcy. W każdym miesiącu będziemy brać pod uwagę inne miesiące. Jeśli jest październik, to uśrednimy wynik z lipca, sierpnia i września. W listopadzie weźmiemy pod uwagę sierpień, wrzesień i październik. Zawsze trzy poprzednie miesiące.

czytaj więcej »

Z tego artykułu Czytelnik dowie się, jak udostępniać skoroszyty; śledzić, akceptować bądź odrzucać zmiany w udostępnionym skoroszycie; chronić arkusz, skoroszyt lub zakres komórek; nadawać uprawnienia do zakresu komórek; zabezpieczać plik hasłem przez zmianami lub otwarciem.

czytaj więcej »

Potrzebujesz utworzyć w zestawieniu kolumnę zawierającą datę oraz kolejne czasy w odstępie co jedną minutę (np. przedział pomiędzy 2014-07-01 23:45, a 2014-07-02 00:10 ze skokiem równym 00:01). Niestety, po wprowadzeniu do komórki daty początkowej i po zastosowaniu wbudowanego narzędzia autowypełniania (przeciągnięcia myszą zawartości komórki na inny zakres) Excel zastosuje inny krok w serii danych. W sumie nie ma się czemu dziwić – skąd Excel miałby wiedzieć, o jaki skok chodzi użytkownikowi?

czytaj więcej »

Potrzebujesz utworzyć w zestawieniu kolumnę zawierającą datę oraz kolejne czasy w odstępie co jedną minutę (np. przedział pomiędzy 2014-07-01 23:45, a 2014-07-02 00:10 ze skokiem równym 00:01). Niestety, po wprowadzeniu do komórki daty początkowej i po zastosowaniu wbudowanego narzędzia autowypełniania (przeciągnięcia myszą zawartości komórki na inny zakres) Excel zastosuje inny krok w serii danych. W sumie nie ma się czemu dziwić – skąd Excel miałby wiedzieć, o jaki skok chodzi użytkownikowi?

czytaj więcej »

Otrzymałem obszerne zestawienie obejmujące kilkanaście tysięcy komórek. Moim zadaniem jest weryfikacja obliczeń przed przekazaniem gotowego raportu przełożonemu. Szukam sposobu na szybkie sprawdzenie, czy z arkusza zostały usunięte wszystkie błędy.

czytaj więcej »

W cenniku produktów do ceny jednostkowej zapomniałam dodać kosztów wysyłki. Czy muszę wprowadzać formuły pomocnicze w dodatkowej kolumnie, aby zaktualizować cennik?

czytaj więcej »

Długie teksty wpisane do komórek czasami nie są wyświetlane w całości lub zasłaniają komórki leżące po prawej. Jest to dla mnie uciążliwa sytuacja i chciałabym poznać sposób na błyskawicznie dopasowanie rozmiaru komórki do jej zawartości.

czytaj więcej »

W tabeli liczb chcę szybko uzyskać sumy z wierszy i kolumn. Interesuje mnie także wynik podsumowania wszystkich wartości w tabeli. Czy jest jakaś sztuczka, dzięki której błyskawicznie otrzymam wyniki?

czytaj więcej »

Niektóre rejestry przekazuję do wypełnienia swoim współpracownikom. Chcę wówczas zabezpieczyć się przed pozostawianiem przez nich pustych wierszy pomiędzy danymi.

czytaj więcej »

Zwłaszcza otrzymane od kogoś arkusze Excela warto – przed przystąpieniem do analizy danych – wyczyścić pod kątem formatowania czy typu danych celem uniknięcia przekłamań.

czytaj więcej »

Ochrona prywatności jest istotna nie tylko podczas korzystania z Internetu. Wiele o sobie można ujawnić, sporządzając lub edytując arkusz Excel. Ta porada pokazuje, jak usunąć dane osobowe z arkuszy Excela.

czytaj więcej »

Dodawanie komórek nie zawsze oznacza proste sumowanie określonego zakresu tabeli. Z tej porady dowiesz się, jak sumować komórki z określonego zakresu, które spełniają określone warunki.

czytaj więcej »

Podczas edytowania skoroszytu często okazuje się, że chcielibyśmy cofnąć ostatnio dokonaną czynność. Ta porada wyjaśnia, jak anulować właśnie wykonaną operację jak i taką, która miała miejsce kilka czynności „do tyłu”.

czytaj więcej »

Sumowanie to jedna z podstawowych operacji arytmetycznych. Nie zawsze jednak chcemy zliczyć wszystkie komórki w podanym zakresie, a tylko niektóre z nich.

czytaj więcej »

wiper-pixel