WYDANIE ONLINE

Jeśli na podstawie danych cząstkowych planujesz sporządzić podsumowujący raport zbiorczy, powinieneś do tego celu dobrać odpowiednie narzędzie, np. tabelę przestawną. Sprawdza się nie tylko w analizowaniu zwykłych liczb, ale także wartości czasu i dat. Dzięki możliwości grupowania danych okresami na podstawie dat cząstkowych zbudujemy raport zawierający jednocześnie wartości tygodniowe, miesięczne i kwartalne.

czytaj więcej »

Przyjmijmy, że przygotowujesz ważną analizę, której wyniki planujesz przekazać w postaci drukowanego raportu. Niestety wydruk nie spełnia oczekiwań. Dane, które powinny znajdować się na jednej stronie, zostały rozdzielone, tabela nie jest wyśrodkowana względem kartki, brakuje numeracji stron, a przejrzystość dokumentu pozostawia wiele do życzenia. Próbujemy więc metodą prób i błędów zwężać kolumny czy powiększać czcionkę. W efekcie staranne formatowanie zestawienia w arkuszu poszło na marne. Okazuje się, że wcale nie trzeba zaburzać pierwotnego układu danych, aby je wydrukować. Odpowiednio zdefiniowane ustawienia drukowania umożliwią uzyskanie na papierze czytelnych i estetycznych raportów.

czytaj więcej »

PowerPivot to bezpłatny dodatek do Excela, który oferuje wiele możliwości analizy danych, niedostępnych standardowo w arkuszu kalkulacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów pobierania danych z zewnętrznych źródeł danych. W tym artykule opiszemy, w jaki sposób i kiedy stosować ten dodatek, a także pokażemy praktyczne przykłady wykorzystania tego dodatku.

czytaj więcej »

Załóżmy, że mamy wykaz wszystkich transakcji, które udało się sfinalizować handlowcom w minionym roku. Planujesz na ich podstawie wykonać roczny raport podsumowujący. Niestety, lista jest bardzo długa i nieuporządkowana. Zaznaczanie komórek i klikanie za każdym razem ikony Autosumowanie zajęłoby zbyt dużo czasu. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie narzędzia Sumy częściowe (znane również jako Sumy pośrednie), które błyskawicznie wygeneruje podsumowania dla wyznaczonych zakresów danych, nawet z wielu kolumn jednocześnie.

czytaj więcej »

Dysponujesz zestawieniem sprzedaży produktów z ostatnich czterech miesięcy. Osiągnięte wyniki będziesz prezentowana spotkaniu kierownictwa firmy, dlatego potrzebujesz stworzyć uniwersalną prezentację, którą będziesz mógł błyskawicznie modyfikować.

czytaj więcej »

Interesuję się numerologią i w związku z tym mam pytanie: czy można w Excelu stworzyć formułę, która zwróci sumę cyfr liczby wielocyfrowej albo nawet sumę cyfr daty?

czytaj więcej »

Mam arkusz zawierający rzeczywiste godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy osób zatrudnionych w mojej firmie. W jaki sposób mogę obliczyć, ile godzin i minut ponad nominalny czas pracy zostało przepracowane w danym dniu przez konkretnego pracownika?

czytaj więcej »

Co miesiąc dostaję miesięczne billingi telefonów służbowych pracowników, które umieszczam w arkuszu Excela. Pracownicy wcześniej podali numery prywatnych telefonów, pod które mogą dzwonić ze swoich służbowych komórek. W arkuszu o nazwie Lista stworzyłem tabelę z parami telefonów traktowanych jako prywatne. Chciałbym, aby w billingu w ostatniej kolumnie została wyświetlona informacja, czy dana rozmowa jest prywatna, czy nie. W jaki sposób mogę stworzyć taką formułę, która porównywałaby pary telefonów w billingu z tabelą telefonów prywatnych?

czytaj więcej »

W skoroszycie wypisuję informacje dotyczące zamówień. Każde z nich znajduje się w osobnym arkuszu, którego nazwa odpowiada numerowi zamówienia. Ostatni z nich nosi nazwę Podsumowanie i chciałbym w nim wyświetlać najważniejsze dane dotyczące określonego zamówienia (po wprowadzeniu numeru zamówienia do komórki B3). W jaki sposób mogę otrzymać wartość dowolnej komórki z innego arkusza, gdy jego nazwa znajduje się w innej komórce? Czy będziesz mógł również dołączać inne formuły, np. wyświetlającą liczbę pozycji w danym zamówieniu?

czytaj więcej »

Excel idealnie nadaje się do wszelkich rozliczeń czasu pracy. Niestety użytkownicy często wpadają w tę samą pułapkę i wykonują obliczenia arytmetyczne na wartościach czasu w taki sam sposób jak na zwykłych liczbach. Otrzymane wyniki mogą rozczarować i bywa, że wykonywana kalkulacja kończy się komentarzem: „Excel źle liczy”. Okazuje się, że wystarczy poznać pewne zasady, jakimi program kieruje się przy obsłudze wartości czasu.

czytaj więcej »

Listy zawierające dane osobowe najczęściej rozciągają się na wiele kolumn arkusza. Zawierają najróżniejsze dane identyfikacyjne (imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów). Jeśli wprowadzisz te informacje w całości, to na pewno wpłyną na rozmiar całego zestawienia, a nie zawsze jest to potrzebne. Imiona osób wtedy, gdy nie mają istotnego znaczenia, mogą przecież figurować jedynie jako inicjał. W tym triku pokażemy Ci, jak otrzymać skróconą wersję imienia.

czytaj więcej »

wiper-pixel