WYDANIE ONLINE

Obliczenia, np. związane z wartościami reprezentującymi daty, są niezwykle kłopotliwe szczególnie dla początkujących użytkowników Excela. Trzeba nabrać pewnego doświadczenia i poznać zasady działania na datach, aby swobodnie pracować w arkuszu z liczbami odnoszącymi się do tych wartości. W tym artykule pokazujemy, jak przygotować swego rodzaju formuły-szablony, które będziesz mógł wykorzystywać do szybkiego wyznaczenia pewnych specjalnych dat, np. ostatniego dnia kwartału czy ostatniego czwartku w miesiącu. Jest to przydatne w tych firmach, w których dniem wypłaty pensji jest właśnie któryś ostatni dzień tygodnia w miesiącu. Dzięki nadaniu formułom nazw dostęp do nich będzie szybki i wygodny.

czytaj więcej »

Formuły w arkuszach to rzecz niezwykle popularna. Właśnie w nich tkwi potencjał Excela: dzięki formułom złożonym z funkcji arkusza można wykonać niezwykle różnorodne i skomplikowane obliczenia. Jednak czy otrzymywane wyniki obliczeń są na pewno poprawne? Czy brak komunikatów o błędach jest gwarancją poprawnego działania formuły? Oczywiście nie. Odszukanie błędu w formule, która nie komunikuje jego wystąpienia, bywa niezwykle trudne.

czytaj więcej »

PowerPivot to bezpłatny dodatek do Excela, który oferuje wiele możliwości analizy danych, niedostępnych standardowo w arkuszu kalkulacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów pobierania danych z zewnętrznych źródeł danych. W tym artykule opiszemy, w jaki sposób i kiedy stosować ten dodatek, a także pokażemy praktyczne przykłady wykorzystania tego dodatku. W tej części kontynuujemy przykłady opisane w pierwszej części artykułu.

czytaj więcej »

Często istnieje potrzeba podzielenia danego tekstu na pojedyncze wyrazy lub wydobycia z niego określonego fragmentu. Przykładem może być zaimportowane dane z systemu finansowo-księgowych gdzie dane znajdują się w jednej komórce, np.”FV/1254784/2015/01/02”. Jest to ciąg znaków zawierających rodzaj dokumentu, jego numer, rok, miesiąc i dzień. Nas natomiast interesuje tylko numer dokumentu. Jeżeli mamy kilka takich pozycji, jesteśmy w stanie w kolejnej kolumnie przepisać te numery. Natomiast jeżeli mamy kilka tysięcy rekordów, to taka operacja będzie bardzo czasochłonna i możemy się pomylić. Excel umożliwia takie operacje przy użyciu funkcji tekstowych oraz narzędzia tekst jako kolumny. Odwrotną operacją jest łącznie kilku tekstów w jeden. Taką czynność można wykonać również przy użyciu funkcji lub formuł w Excelu.

czytaj więcej »

W wielu firmach, zwłaszcza dystrybucyjnych, istnieje konieczność częstej modyfikacji cenników produktów ze względu na zmieniające się ceny zakupu. Zachodzi więc potrzeba, aby znać datę najnowszego cennika lub przynajmniej datę, od której ten cennik powinien obowiązywać.

czytaj więcej »

Zadaniem, z którym możesz dość często się spotykać, jest przeszukiwanie arkusza pod kątem wystąpienia określonej wartości. Przy czym interesuje Cię nie sama wartość poszukiwana, ale leżąca „na lewo” od niej. Nasuwa się pomysł na wykorzystanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO. Nie jest on do końca dobry, ponieważ funkcja ta nie potrafi odnieść się do danych leżących po lewej stronie wartości poszukiwanej.

czytaj więcej »

Makra w Excelu można uruchomić na kilka sposobów, np. przyciskami lub klawiszem skrótu na pasku narzędzi Szybki dostęp.

czytaj więcej »

W skoroszycie Excela co miesiąc wypełniam karty pracy pracowników swojego działu. Każdy formularz jest umieszczony w osobnym arkuszu. Dostęp do tego pliku ma jeszcze kilka innych osób, więc arkusze są zabezpieczone hasłem ochrony – wszystkie takim samym. Na koniec każdego miesiąca zdejmuję ochronę z tych arkuszy i wprowadzam dane dotyczące aktualnego miesiąca. Czy jest możliwe nałożenie lub zdjęcie ochrony hasłem jednocześnie dla wszystkich arkuszy znajdujących w skoroszycie? To ułatwiłoby mi comiesięczną pracę z tym plikiem. Próbowałem zaznaczyć wszystkie arkusze i uruchomić polecenie Chroń arkusz, ale to też zabezpiecza tylko aktywny arkusz i nie działa na pozostałe.

czytaj więcej »

Arkusz kalkulacyjny to narzędzie matematyczne. Dokładność operacji nie oznacza jednak, że nie mogą się one dokonywać z wykorzystaniem liczb losowych i innych danych wybieranych losowych. W tej poradzie pokazujemy, jak generować losowe wartości w Excelu.

czytaj więcej »

Skoroszyty Excela można otwierać nie tylko w samym programie Excel, ale także w przeglądarce internetowej. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie funkcje będą działały w taki otwartym arkuszu.

czytaj więcej »

wiper-pixel