WYDANIE ONLINE

Numer PESEL jest wymagany w wielu drukach i zestawieniach. Składa się z 11 cyfr i przy wpisywaniu go do arkusza często zdarzają się pomyłki. Proponujemy zatem, aby stosować formuły, które będą sprawdzać poprawność numeru PESEL i dodatkowo wyciągać z niego określone przydatne informacje. Taka weryfikacja może być pierwszym etapem kontrolnym, m.in. przy weryfikacji kontrahenta. W tym tekście pokazujemy, jak zbudować łatwe w użyciu narzędzie, pozwalające na sprawdzenie poprawności numeru PESEL.

czytaj więcej »

PowerPivot to bezpłatny dodatek do Excela, który oferuje wiele możliwości analizy danych, niedostępnych standardowo w arkuszu kalkulacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów pobierania danych z zewnętrznych źródeł danych. W tym artykule opiszemy, w jaki sposób i kiedy stosować ten dodatek, a także pokażemy praktyczne przykłady wykorzystania tego dodatku. W tej części kontynuujemy przykłady opisane w pierwszej i drugiej części artykułu. 

czytaj więcej »

Wykres liniowy najlepiej zobrazuje rozkład danych w dłuższym okresie. Czasami jednak do zaprezentowania są zarówno dane rzeczywiste, jak i prognozowane. Nie mogą być zawarte na jednej linii, ponieważ odbiorca przekazu nie zorientuje się, od którego miejsca rozpoczynają się szacunki. W tym artykule pokażemy, w jaki sposób podzielić linię na 2 części i wyróżnić je kolorami.

czytaj więcej »

Jednym z rodzajów kosztów, które podlegają planowaniu i jesteśmy w stanie dokładnie je wyliczyć, jest amortyzacja posiadanych przez firmę środków trwałych. Znamy wartość bieżącą danego środka trwałego, jego stawkę amortyzacyjną oraz okres użytkowania. Nie ujmowany jest w tym wypadku koszt nowych amortyzacji planowanych inwestycji. Często wykonanie takiego planu jest cedowane na pracownika działu księgowości. Wiele z programów klasy ERP umożliwia wyliczenie takiego planu amortyzacji wprzód. Co, jeśli program, z którego korzysta firma, nie ma takiego narzędzia? Czy trzeba w tym przypadku wyliczać amortyzacje dla każdego środka osobno? Co, jeśli firma posiada wiele pozycji środków trwałych? Rozwiązaniem jest stworzenie narzędzia w Excelu do wyliczania przyszłej amortyzacji.

czytaj więcej »

Analizy i raporty, które chcesz sporządzić, bardzo często opierają się na zestawieniach cząstkowych przygotowanych przez innych pracowników. Nie wszyscy wprowadzają dane do arkusza w odpowiedni sposób i zwykle nie przywiązują wagi do ujednoliconego zapisu. Niestety, nadanie spójności wartościom w arkuszu spada później na Ciebie.

czytaj więcej »

Wielu użytkownikom Excela kopiowanie formuły kojarzy się z wypełnianiem kolejnych komórek kolumny za pomocą uchwytu wypełnienia (znacznika w prawym dolnym rogu aktywnej komórki). Ten sposób przenoszenia formuł powoduje, że odwołania w nich zawarte są zmieniane, jeśli nie zostało zastosowane adresowanie bezwzględne ($A$1). W niektórych przypadkach efekt ten okaże się niepożądany, jeśli chcemy przenieść formułę z jednego miejsca w drugie bez zmiany odwołania.

czytaj więcej »

Czy w komórce można ustawić własny format daty, czy jedynie da się korzystać z tych, które widnieją w oknie dialogowym Formatowanie komórek w zakładce Liczby przy kategorii Daty? Chciałabym, np. ustawić datę: 1 stycznia 2014 r. w taki sposób, aby wyświetlana była jako 01/01/14.

czytaj więcej »

Czasami kopiuję do arkusza Excela informacje zawarte na stronach WWW. Trudno jest zaznaczyć na stronie internetowej tylko potrzebne treści i dlatego często wraz z interesującymi mnie danymi do arkusza wklejane są również zbędne formanty czy inne obiekty graficzne. Chciałbym usunąć te wszystkie elementy, ale niektóre są tak małe, że ciężko je zaznaczyć. Czy jest jakiś inny sposób zaznaczania i usuwania tych elementów niż za pomocą myszy?

czytaj więcej »

W arkuszu Excela prowadzę rejestr zawierający nazwy firm, imiona i nazwiska, a także kwoty. Przyjąłem zasadę, że nazwę firmy wpisuję wielkimi literami. Moi współpracownicy także mają dostęp do tego zestawienia i często się zdarza, że wprowadzają nazwę firmy w inny sposób (małymi literami). Czy można nałożyć w Excelu takie ograniczenie, aby w wybranej kolumnie wpisy były dokonywane tylko wielkimi literami?

czytaj więcej »

W obszernych zestawieniach często ukrywa się wybrane wiersze lub kolumny, aby poddać analizie tylko część tabeli. Niezwykle przydatna jest wówczas możliwość odczytania, czy dana komórka jest ukryta czy nie. Stosuje się w takich przypadkach funkcję SUMY.POŚREDNIE. Dzięki niej będziesz mógł przeprowadzić obliczenia z pominięciem komórek ukrytych. Jednak przy obszernym zestawieniu o poziomym układzie metoda ta staje się mało efektywna. Ze względu na to, że Excel nie oferuje oddzielnej funkcji arkuszowej przekazującej odpowiednią informację, zbuduj własną, która będzie działać tak samo, jak inne standardowo używane.

czytaj więcej »

Gotowy arkusz z raportem sprzedaży planujesz przekazać swojemu szefowi. Najprostszy sposób to wysyłka tego skoroszytu pocztą elektroniczną.

czytaj więcej »

Przyjmijmy, że planujesz wypełnić arkusz większą liczbą odnośników do stron internetowych. Każde z hiperłączy powinno mieć nazwę, po której kliknięciu nastąpi automatyczne przekierowanie do odpowiedniej witryny. Jeśli zdecydujesz się na ręczne wprowadzanie każdej informacji, stracisz mnóstwo czasu. Proponujemy zastosowanie pewnych usprawnień.

czytaj więcej »

W firmach zajmujących się sprzedażą czy dystrybucją produktów z określonym terminem ważności często pojawia się problem z wyszukiwaniem produktów przeterminowanych. Praktycznie zawsze mamy wtedy do czynienia z długą listą, z której należy wyselekcjonować produkty przeterminowane.

czytaj więcej »

wiper-pixel