WYDANIE ONLINE

Listy danych, które otrzymujemy od współpracowników, najczęściej są nieuporządkowane i praca z nimi jest utrudniona. Wartości tekstowe chcemy ułożyć w kolejności alfabetycznej, liczby od najmniejszej do największej, a daty od najpóźniejszej do najwcześniejszej. Ręczne uporządkowanie nawet niewielkiego zestawu danych zajmie sporo czasu. Co jeśli pozycji jest kilkaset lub kilka tysięcy? Z pomocą przychodzi Excel. Ma on narzędzie służące do sortowania danych, które jest proste w obsłudze i jednocześnie na tyle elastyczne, że będziesz mógł z niego skorzystać praktycznie przy każdym zadaniu.

czytaj więcej »

Wykres liniowy najlepiej zobrazuje rozkład danych w dłuższym okresie. Czasami jednak do zaprezentowania są zarówno dane rzeczywiste, jak i prognozowane. Nie mogą być zawarte na jednej linii, ponieważ odbiorca przekazu nie zorientuje się, od którego miejsca rozpoczynają się szacunki. W tym artykule pokażemy, w jaki sposób podzielić linię na 2 części i wyróżnić je kolorami.

czytaj więcej »

Tabela przestawna jest rozbudowanym i interakcyjnym narzędziem do szybkiego podsumowania dużych ilości danych, tworzenia analiz w interesującym nas układzie oraz o określonym stopniu szczegółowości. W tym artykule pokazujemy, jak utworzyć tabelę przestawną na podstawie danych o kosztach w rozbiciu na poszczególne MPK. Następnie omawiamy, jak przygotować wykres przestawny.

czytaj więcej »

Na pewno nieraz zdarzyło się korzystać z funkcji SUMA.JEŻELI, która sumuje dane z jednej kolumny na podstawie odpowiadających im wartości w innej kolumnie (kryteriów). Czasami jednak kryteria nie są określone wartościami, ale kolorami. Takiego obliczenia funkcja SUMA.JEŻELI nie wykona.

czytaj więcej »

Jeśli w obliczeniach korzystasz z wartości czasu, konieczne może się okazać przekształcenie ich na zapis dziesiętny. Choćby przy prostym działaniu polegającym na przemnożeniu czasu pracy przez stawkę godzinową niezbędne jest posłużenie się ułamkiem dziesiętnym, a nie czasem w postaci godzin i minut.

czytaj więcej »

W otrzymanym od współpracownika skoroszycie zostały ukryte kolumny z danymi cząstkowymi, a pozostawione odkryte jedynie wyniki analiz. Ponadto na arkusz nałożono ochronę, aby nie było możliwości skorzystania z polecenia Odkryj. W trakcie uaktywniania ochrony autor arkusza zezwolił użytkownikom na zaznaczanie zablokowanych i odblokowanych zakresów komórek.

czytaj więcej »

Mamy w naszej firmie system ewidencji czasu pracy oparty na elektronicznych czytnikach. Zgromadzone dane przenoszę do Excela. Nie mogę sobie poradzić z dwoma problemami. Po pierwsze: zdarza się, że różnica normatywnego i rzeczywistego czasu pracy pracownika okazuje się ujemna. Taki wynik jest przez Excela błędnie interpretowany, gdyż w komórce pojawiają się znaki #. Po drugie: podsumowanie wartości czasu przekraczające 24 godziny daje błędny wynik (np. zamiast 120 godzin zwracane jest 0).

czytaj więcej »

Za pomocą polecenia Dane/Dane zewnętrzne/Z tekstu wstawiłem w arkuszu kwerendę do pliku tekstowego. Użyłem tego polecenia, ponieważ plik jest generowany z poziomu zewnętrznego programu i zawiera dane produktów, które są często modyfikowane. Teraz już nie potrzebuję aktualizować danych i chciałbym usunąć kwerendę z arkusza w taki sposób, aby dane pozostawić nienaruszone. Czy jest to możliwe?

czytaj więcej »

Jeśli często korzystasz z opcji powiększania widoku znajdującej się na pasku narzędziowym, to każdorazowe odrywanie rąk od klawiatury i dostosowanie widoku za pomocą myszy utrudnia pracę. W tym triku pokażemy, jak powiększać lub pomniejszać widok arkusza za pomocą kombinacji klawiszy.

czytaj więcej »

wiper-pixel