WYDANIE ONLINE

Sortowanie danych jest integralną częścią analizy danych. Sortowanie pozwala szybko wyświetlić dane w sposób, który ułatwia lepsze ich zrozumienie, organizowanie i odnajdywanie potrzebnych danych oraz podejmowanie bardziej efektywnych decyzji. Możliwości Excela w tym zakresie są bardzo duże. Będziesz mógł sortować dane według wielu kryteriów i kolumn, a nawet na podstawie koloru wypełnienia komórki.

czytaj więcej »

Typowym zadaniem jest przygotowywanie w edytorze tekstu raportu, który ma zostać wzbogacony o analizy w postaci tabelarycznej lub wykresy. Niestety zestawienia wklejane do dokumentu zwykle mają niepoprawny układ, co zmusza do ich ponownego formatowania. Ponadto, jeśli zdarzyłby się jakiś błąd, to aby go poprawić, konieczny byłby powrót do skoroszytu źródłowego i ponowne przenoszenie tabeli do dokumentu. Okazuje się, że wcale nie musisz tracić na to czasu. Pełne możliwości Excela i Worda wykorzystasz , jeśli nauczysz się wymieniać dane między skoroszytami i dokumentami.

czytaj więcej »

W tym artykule pokażemy, w jaki sposób sterować widokiem danych na wykresie za pomocą kontrolek formularza. Jest to bardzo pomocne np. przy prezentacji, gdy pokazujemy różne wersje tego samego wykresu. Za pomocą takich kontrolek jak pasek przewijania, pokrętło czy lista rozwijalna będziesz mógł uczynić wykres interaktywnym, a przenosząc kontrolki do innego arkusza za pomocą trybu dwuekranowego, będziesz mógł na bieżąco nanosić zmiany na wykresie.

czytaj więcej »

Wyobraź sobie, że analizujesz dane dotyczące obrotów przedsiębiorstwa. Chcesz dowiedzieć się, jaki mają udział w tych obrotach jego trzej najwięksi klienci.

czytaj więcej »

Jeśli planujesz, aby w arkuszu, nad którym pracujesz, wiersze były numerowane automatycznie, ale tylko jeśli, np.: w komórce B2 zobaczysz wpis, możesz to zrobić w prosty sposób.

czytaj więcej »

Zobacz, z jakimi typowymi problemami borykają się inni użytkownicy Excela i poznaj nasze praktyczne rozwiązania. 

czytaj więcej »

Poznaj nasze porady i sztuczki, aby szybciej i efektywniej korzystać z Excela. Dzięki tym trikom szybciej wykonasz swoją pracę.

czytaj więcej »

wiper-pixel