WYDANIE ONLINE

Gdy tworzymy raporty, dużo uwagi zwracamy na zbieranie danych. Jest to jednak dopiero połowa sukcesu, ponieważ dane te trzeba jeszcze przedstawić w sposób, który pozwoli odbiorcy jak najlepiej je zrozumieć, szybko wyciągnąć z nich wnioski i zapamiętać wyniki. Do tego używamy takich narzędzi jak tabele czy wykresy.

czytaj więcej »

Praca z rozbudowanymi arkuszami, które oprócz cyfr zawierają komórki z tekstem, to dla wielu osób codzienność. Na podstawie tych danych będziesz mógł sporządzać raporty bądź wyodrębnić cząstkową i jednocześnie ważną informację. Będziesz mógł jednak napotkać pewne trudności. Excel mógł niepotrzebnie nadać liczbom format tekstowy, nie rozpoznać właściwego formatu daty, fragmenty tekstu zapisać w oddzielnych kolumnach, a niektóre połączyć z wartościami liczbowymi. W tym artykule pokazujemy, jak takie i podobne problemy szybko rozwiązać, wykorzystując funkcje tekstowe.

czytaj więcej »

Przygotowując wszelkiego rodzaju harmonogramy i prognozy, bardzo często posiłkujemy się wykresami. Najczęściej przedstawiają one przebieg jakiegoś zjawiska w danym okresie lub przedziale czasowym. Niekiedy zbudowanie wykresu o odpowiednim układzie może sprawić nie lada kłopot, ponieważ Excel inaczej interpretuje wartości czasu czy daty niż zwykłe liczby. W tym artykule pokażemy kilka sposobów radzenia sobie z trudnościami przy tworzeniu tego typu wykresów.

czytaj więcej »

wiper-pixel