Zaawansowane sortowanie danych

Listy danych, które otrzymujemy od współpracowników, najczęściej są nieuporządkowane i praca z nimi jest utrudniona. Wartości tekstowe chcesz ułożyć w kolejności alfabetycznej, liczby od najmniejszej do największej, a daty od najpóźniejszej do najwcześniejszej. Ręczne uporządkowanie nawet niewielkiego zestawu danych zajmie sporo czasu. Co jeśli pozycji jest kilkaset lub kilka tysięcy? Z pomocą przychodzi Excel. Ma on narzędzie służące do sortowania danych, które jest proste w obsłudze i jednocześnie na tyle elastyczne, że będzie można z niego skorzystać praktycznie przy każdym zadaniu.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Często korzystam z funkcji JEŻELI w trakcie wykonywania analiz lub rozpoznawania poszczególnych wpisów na liście i oznaczania ich w kolumnie pomocniczej. Zbudowanie formuły opartej na tej funkcji nie jest specjalnie trudnym zadaniem ani pracochłonnym. Problem pojawia się wtedy, gdy w jednej formule chcę zamieścić większą liczbę warunków. Dodawanie kolejnych funkcji JEŻELI powoduje, że formuła staje się coraz dłuższa, a jej składnia mniej czytelna.

Najnowsze triki

 Potrzebujesz wykonać podsumowanie warunkowe. Dane do obliczeń i kryteria znajdują się w osobnych kolumnach i nie są określone wartościami, a kolorami. Jak nakłonić Excela, aby podsumował te wartości, którym odpowiadają komórki oznaczone kolorem w innej kolumnie. Rozwiązaniem jest funkcja napisana w języku Visual Basic.  

Makra dla początkujących pętla po elementach kolekcji

Jeżeli chcesz utworzyć raport w nowym arkuszu albo przenieść dane z jednego arkusza do drugiego, bez znajomości podstawowych właściwości i metod obiektu Worksheet będzie naprawdę trudno. Wszystko, co potrzebujesz wiedzieć o tym obiekcie, znajduje się w niniejszym artykule. Podobnie ma się sprawa z tworzeniem zmiennych obiektowych, które pozwolą operować na wielu obiektach jednocześnie. Zmienne obiektowe nie tylko skracają kod, ale także sprawiają, że jest bardziej przejrzysty i łatwiej go analizować w przypadku ewentualnych pomyłek. W przyszłości na pewno przyda się kod, który sprawdzi wartość pewnej zmiennej, i w zależności od jej wartości wykona odpowiednią operację. Właśnie w takich przypadkach najlepiej zastosować instrukcję Select Case. Operacje na arkuszach Zmienne obiektowe Operacje na kolekcji obiektów Instrukcje warunkowe tworzone za pomocą instrukcji Select Case

Makra dla początkujących obiekt Range, i formatowanie komórek

Z tego artykułu dowiemy się, w jaki sposób odczytywać dane z komórek i wpisywać je do nich. Aby korzystać z komórek arkusza roboczego, musisz odwołać się do obiektu typu Range. Wspomniany obiekt jest elementem składowym obiektu typu Worksheet i reprezentuje zakres komórek. W artykule nauczycz się go stosować. Wśród ogromnych możliwości języka VBA nie mogło oczywiście zabraknąć formatowania komórek. Jeśli chcesz pogrubić czcionkę, zmienić jej kolor lub wyśrodkować tekst wewnątrz komórki, można to szybko zrobić z wykorzystaniem dosłownie kilku poleceń.

Grafiki SmartArt

W tym artykule przedstawiamy narzędzie pozwalające na sporządzenie wizualnych prezentacji danych, które zostało wprowadzone w wersji Excel 2007. Powiemy o grafikach SmartArt, które stanowią powiązane ze sobą kształty znane z poprzednich wersji i umożliwiają szybkie i sprawne tworzenie schematów, diagramów czy nawet list wypunktowanych w skoroszytach Excela.

AEX175