Tworzenie planów budżetowych

Jednym z pierwszych etapów budżetowania sprzedaży jest prognozowanie sprzedaży przez przedstawicieli handlowych. Takie planowanie należy przeprowadzić w tabelach z podziałem na klientów i produkty (najczęściej: grupy produktów). Planuje się ilościowo (w jednostce odpowiadającej sprzedawanym produktom, np. kg), aby potem móc pomnożyć ilość przez cenę (ustalaną w odrębnym etapie budżetowania) i otrzymać wartość sprzedaży. W tym artykule pokazujemy, w jaki sposób stworzyć prostą tabelę do planowania.

Sumy częściowe i grupowanie danych

Załóżmy, że mamy wykaz wszystkich transakcji, które udało się sfinalizować handlowcom w minionym roku. Chcesz na ich podstawie wykonać roczny raport podsumowujący. Niestety, lista jest bardzo długa i nieuporządkowana. Zaznaczanie komórek i klikanie za każdym razem ikony Autosumowanie zajęłoby zbyt dużo czasu. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie narzędzia Sumy częściowe (znane również jako Sumy pośrednie), które błyskawicznie wygeneruje podsumowania dla wyznaczonych zakresów danych, nawet z wielu kolumn jednocześnie. W tym artykule pokażemy również, jak grupować dane, a następnie zapisać ich układ jako Widok niestandardowy. Dzięki temu jednym kliknięciem myszy można przeglądać potrzebne w danej chwili zestawy danych.

Poprawianie układu danych źródłowych, aby zbudować tabelę przestawną

Raport przestawny to narzędzie, które niezwykle ułatwia analizowanie dużych zestawień danych. Aby z niego skorzystać, trzeba jednak odpowiednio przygotować tabelę źródłową. Niestety często dane mają układ uniemożliwiający utworzenie tabeli przestawnej. Z reguły dane można przystosować automatycznie za pomocą kilku formuł.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Zobacz, z jakimi typowymi problemami borykają się inni użytkownicy Excela i poznaj nasze praktyczne rozwiązania.

Najlepsze triki

 Poznaj nasze porady i sztuczki, aby szybciej i efektywniej korzystać z Excela. Dzięki tym trikom szybciej wykonasz swoją pracę.

Makra dla początkujących obsługa błędów, funkcje użytkownika i dodatki

Jak wpisać do komórki funkcję, która policzy, ile jest komórek wypełnionych czerwonym kolorem? Wśród wbudowanych funkcji na pewno jej nie znajdziesz. Od dzisiaj nie jest to jednak dla Ciebie żadne ograniczenie, ponieważ będziesz wiedział, jak utworzyć dowolną funkcję w języku Visual Basic. Co zrobić, aby raz napisane makro uruchomić w dowolnych skoroszytach? Wystarczy zapisać je jako dodatek lub umieścić w module skoroszytu makr osobistych. W przyszłości w swoich makrach można spotkać się z sytuacją, że jedna linia czasami generuje błąd. Nie wiesz, w jaki sposób można go ominąć? Tutaj z pomocą przychodzi instrukcja On Error. W tym artykule piszemy o obsłudze błędów w języku Visual Basic.