Złożone warunki formatowania tworzone z użyciem formuł

W Excelu formatowanie będziesz mógł uzależnić od wyniku zwracanego przez formułę. W zasadzie możesz budować dowolne formuły, jednak warunek jest następujący: zwracanymi wartościami muszą być PRAWDA lub FAŁSZ – odpowiednio 1 i 0.

Praktyczny przykład wykorzystania pasków danych

Załóżmy, że naszym zadaniem jest przeanalizowanie wyników finansowych firmy. Proste zestawienie wartości liczbowych i dat przedstawia rysunek. Oczywiście zalety stosowania formatowania warunkowego docenimy wtedy, gdy dane będą obejmowały wiele tysięcy komórek. Zaprezentowany przykład ma jedynie charakter poglądowy.

Poprawność danych – Excel może kontrolować wypełnianie arkuszy

Jeżeli Twoje arkusze będą wypełniać inne osoby, warto zabezpieczyć się przed niepoprawnym użytkowaniem arkusza. Do tego celu możemy zastosować narzędzie Excela o nazwie Sprawdzanie poprawności danych. Po nałożeniu na komórki odpowiednich reguł program będzie sam kontrolował, aby wszystkie rubryki były poprawnie wypełnione. Jeśli wpisana zostanie wartość niespełniająca kryteriów, wówczas program wyświetli ostrzeżenie.

Oznaczanie powtórzonych wpisów

Wyróżnianie powtórzonych wpisów to jedno z zadań, przy którym bardzo przydatne okaże się formatowanie warunkowe. Odpowiednie polecenie będziesz mógł uruchomić kilkoma kliknięciami myszy. Załóżmy, że chcesz wyróżnić kolorem wszystkie komórki zawierające tę samą liczbę zleceń.

AEX200

Nr 11/2018

Menedżer scenariuszy – planowanie różnych wariantów budżetu

Scenariusze są w Excelu częścią zestawu poleceń nazywanych narzędziami analizy symulacji. Analiza symulacji polega na zmienianiu wartości w komórkach, aby zobaczyć, jak te modyfikacje wpłyną na wynik formuł w arkuszu. Przy użyciu scenariuszy będziesz mógł tworzyć i zapisywać różne zestawy wartości oraz przełączać między nimi. W tym artykule przyjrzymy się, jak korzystać z menedżera scenariuszy na przykładzie fikcyjnej firmy.

Jak pogrupować transakcje z określonych dni?

Mam listę transakcji sprzedażowych zrealizowanych w poszczególnych dniach. Dane są posortowane wg daty, ale nie są zbyt czytelne. Chciałabym uzyskać taki efekt, żeby grupy transakcji z poszczególnych dni zostały od siebie oddzielone poziomą linią. Niestety problem stanowi duża liczba pozycji do sprawdzenia i oznaczenia.

Formularze w Excelu od podstaw – część 4

W tej części pokażemy, w jaki sposób krok po kroku zbudować zautomatyzowany arkusz do szybkiego wprowadzania danych. Za przykład weźmy formularz służący do wprowadzania informacji otrzymanych w trakcie telefonicznego badania opinii klientów. W tym przypadku formanty formularza idealnie się sprawdzą, ponieważ podczas rozmowy ważne jest, aby szybko rejestrować odpowiedzi na pytania i nie narażać rozmówcy na niepotrzebne oczekiwanie.

Format liczbowy jako warunek formatowania

Załóżmy, że niektóre dane zawarte w zestawieniu dotyczą transakcji zagranicznych rozliczanych w walucie euro. Chcielibyśmy zatem w odpowiedni sposób sformatować wyniki finansowe z kolumny D. W Excelu zadanie takie będziesz mógł wykonać za pomocą formatowania warunkowego.

Czy będziesz mógł sortować komórki w zabezpieczonym arkuszu?

Korzystam często ze skoroszytu zawierającego arkusz z danymi zamówień (rysunek 1). Jest on chroniony i nie mogę sortować komórek zawierających dane zamówień. W opcjach ustawienia ochrony ustawiłem nawet możliwość sortowania. Po tej zmianie polecenia sortowania były już dostępne, ale nadal nie mogłem sortować, ponieważ przy wybraniu polecenia sortowania pojawiał się komunikat – przedstawiony na rysunku 2. Czy jest możliwość, aby w arkuszu chronionym sortować komórki?