Zliczanie błędów występujących w arkuszu

Gdy którakolwiek formuła w zestawieniu, zamiast oczekiwanych wyników, wyświetla komunikaty o błędach, jest to zapewne kłopotliwa sytuacja. Szczególnie pomocna okaże się wówczas umiejętność szybkiego wyszukania i zliczenia komórek zwracających informacje o nieprawidłowościach. Będziesz na bieżąco wiedział, ile jeszcze pozostało błędów do usunięcia.

Zliczanie błędów występujących w arkuszu

Gdy którakolwiek formuła w zestawieniu, zamiast oczekiwanych wyników, wyświetla komunikaty o błędach, jest to zapewne kłopotliwa sytuacja. Szczególnie pomocna okaże się wówczas umiejętność szybkiego wyszukania i zliczenia komórek zwracających informacje o nieprawidłowościach. Będziesz na bieżąco wiedział, ile jeszcze pozostało błędów do usunięcia.

Pozycja wpisu z uwzględnieniem 2 kolumn

Przy budowaniu formuł wyszukujących na pewno zdarzyło się korzystać z funkcji PODAJ.POZYCJĘ. Jak nazwa wskazuje, jej zadaniem jest określenie, na jakiej pozycji w zakresie komórek (tablicy) znajduje się określona wartość. Zastosowanie tej funkcji na jednokolumnowym obszarze jest dość proste. Będziesz mógł jednak napotkać taki układ danych, że będzie wymagane sprawdzenie pozycji wpisu z uwzględnieniem 2 kolumn.

Poprawianie czytelności porównań na wykresach

Jedną z częściej przygotowywanych w Excelu prezentacji jest porównanie wartości zrealizowanych z planowanymi. Aby doprowadzić wygląd wykresu do perfekcji, niekiedy trzeba przy nim spędzić nawet kilkanaście minut. Jeżeli planujesz oszczędzić ten czas, skorzystajmy z rozwiązań zawartych w tym haśle. Pokażemy, jak za pomocą podstawowych typów wykresów zbudować czytelną prezentację porównawczą.

Optymalizacja dostaw do magazynu

Excel służy nie tylko do analizowania informacji z przeszłości. Arkusz kalkulacyjny idealnie nadaje się do tworzenia planów, harmonogramów i prognozowania przyszłych wyników czy zdarzeń. Nie trzeba przy tym mieć specjalistycznej wiedzy analitycznej lub statystycznej. Przydatne informacje, które pomogą w podjęciu trafnych decyzji, możemy uzyskać za pomocą kombinacji prostych funkcji arkuszowych. W tym haśle przeczytamy, jak zbudować zestawienie do planowania dostępności zasobów.

201

Nr 12/2018

Lokalizowanie komórek z błędami

Aby oszczędzić czas na przeglądanie arkusza w poszukiwaniu błędów, warto zastosować formuły ułatwiające ich lokalizację. Przydatna okaże się, przykładowo, informacja, w którym wierszu po raz pierwszy pojawił się określony błąd.

Jak naprawić uciążliwy błąd przy drukowaniu?

Ostatnio nie mogę wydrukować mojego arkusza zawierającego zestawienie faktur przedstawionego na rysunku 1. Przy próbie wydruku wyświetlany jest komunikat przedstawiony na rysunku 2., a po naciśnięciu na nim przycisku OK zestawienie nie jest drukowane. Co muszę zrobić, aby wydrukować to zestawienie?

Formularze w Excelu od podstaw – część 5

Co zrobić wtedy, gdy planujesz, np. wyświetlić okno dialogowe z dwoma polami do wpisywania informacji: loginu i hasła? Innym razem potrzebujesz na przyciskach w oknie dialogowym wyświetlić dowolny tekst, a nie tylko dostępne w poleceniu MsgBox. Nie wszystko da się przedstawić za pomocą wbudowanych okien dialogowych. Natomiast za pomocą formularzy UserForm będziesz mógł utworzyć dowolne okna dialogowe. W tym artykule pokazujemy, jak je budować, a także w jaki sposób z nich korzystać. Powiesz także, jak stosować kontrolki i umieszczać je na formularzu UserForm.

Dlaczego pokazywana jest formuła zamiast wartości?

Nie wiem, co się ostatnio stało, ale w arkuszu z wydrukiem faktury, z którego korzystałem wiele razy, jest jakiś błąd. W jednej z komórek pokazywana jest formuła zamiast wartości i w dodatku podsumowanie poniżej też nie uwzględnia tej wartości. Co się stało i jak z powrotem przywrócić arkusz do normalnego stanu?