Wyodrębnianie liczb z dłuższego wpisu w jednej komórce

Załóżmy, że otrzymaliśmy zawierający dane zaimportowane z innego programu. Niestety, wartości dotyczące różnych kategorii zostały wprowadzone do jednej komórki, a interesuje nas liczba znajdująca się wewnątrz ciągu tekstowego.

Tworzenie planów budżetowych

Jednym z pierwszych etapów budżetowania sprzedaży jest prognozowanie sprzedaży przez przedstawicieli handlowych. Takie planowanie powinieneś przeprowadzić w tabelach z podziałem na klientów i produkty (najczęściej: grupy produktów). Planuje się ilościowo (w jednostce odpowiadającej sprzedawanym produktom, np. kg), aby potem móc pomnożyć ilość przez cenę (ustalaną w odrębnym etapie budżetowania) i otrzymać wartość sprzedaży. W tym artykule pokazujemy, w jaki sposób stworzyć prostą tabelę do planowania.

Porządkowanie danych z wykorzystaniem funkcji tekstowych

Praca z rozbudowanymi arkuszami, które oprócz cyfr zawierają komórki z tekstem, to dla wielu osób codzienność. Na podstawie tych danych będziesz mógł sporządzać raporty bądź wyodrębnić cząstkową i jednocześnie ważną informację. Będziesz mógł jednak napotkać pewne trudności. Excel mógł niepotrzebnie nadać liczbom format tekstowy, nie rozpoznać właściwego formatu daty, fragmenty tekstu zapisać w oddzielnych kolumnach, a niektóre połączyć z wartościami liczbowymi. W tym rozdziale pokazujemy, jak takie i podobne problemy szybko rozwiązać, wykorzystując funkcje tekstowe.

Podgląd działania formuły krok po kroku

Na pewno nieraz zdarzyło się, że formuła skrupulatnie budowana od kilku minut nieoczekiwanie zwróciła niepoprawny wynik. Sprawdzanie jej składni znak po znaku i odwołanie po odwołaniu mogą zająć trzykrotnie więcej czasu niż zbudowanie nowej formuły od podstaw.

Jak szybko sprawdzić, czy w arkuszu są błędy?

Otrzymałem obszerne zestawienie obejmujące kilkanaście tysięcy komórek. Moim zadaniem jest weryfikacja obliczeń przed przekazaniem gotowego raportu przełożonemu. Szukam sposobu na szybkie sprawdzenie, czy z arkusza zostały usunięte wszystkie błędy.

Jak automatycznie dopasować rozmiar komórek?

Długie teksty wpisane do komórek czasami nie są wyświetlane w całości lub zasłaniają komórki leżące po prawej. Jest to dla mnie uciążliwa sytuacja i chciałabym poznać sposób na błyskawicznie dopasowanie rozmiaru komórki do jej zawartości.

Graficzna prezentacja struktury sprzedaży na wykresie bąbelkowym

W tym artykule przyjrzymy się, jak w procesie budowania strategii sprzedażowej wykorzystać trzy parametry, a uzyskane wyniki przedstawić w czytelnej formie. Sposób podziału towarów na grupy i opisanie ich przy użyciu trzech argumentów umożliwia łatwe i przejrzyste zobrazowanie struktury indeksów i pozwala na budowanie polityki sprzedażowej mającej na celu poprawę wyniku całej firmy. Daje jasny obraz struktury sprzedaży i działań, które powinieneś podjąć w kierunku poprawy wyniku.

Budowanie diagramów blokowych

Potrzebujesz zbudować schemat organizacyjny przedsiębiorstwa, a może wyniki swojej analizy chcesz uatrakcyjnić efektownym diagramem blokowym? Excel i inne aplikacje wchodzące w skład pakietu MS Office zostały wyposażone w rozbudowane narzędzie o nazwie SmartArt usprawniające tworzenie takich elementów. Dzięki niemu zaledwie kilkoma kliknięciami myszy stworzysz bardzo efektowny obiekt graficzny, który z dużą łatwością będziesz mógł dostosowywać zarówno pod względem estetyki, jak i przejrzystości przekazu informacji.

AEX207