Wyliczenie godzinowego kosztu pracy

Excel idealnie nadaje się do wszelkich rozliczeń czasu pracy. Niestety użytkownicy często wpadają w tę samą pułapkę i wykonują obliczenia arytmetyczne na wartościach czasu w taki sam sposób jak na zwykłych liczbach. Otrzymane wyniki mogą rozczarować i bywa, że wykonywana kalkulacja kończy się komentarzem: „Excel źle liczy”. Okazuje się, że wystarczy poznać pewne zasady, jakimi program kieruje się przy obsłudze wartości czasu.

Wybieranych danych do wykresu dwoma kliknięciami myszy

Dysponujesz zestawieniem sprzedaży produktów z ostatnich czterech miesięcy. Osiągnięte wyniki będziesz prezentowana spotkaniu kierownictwa firmy, dlatego potrzebujesz stworzyć uniwersalną prezentację, którą będziesz mógł błyskawicznie modyfikować.

Szybkie dodawanie do siebie cyfr dowolnej liczby

Interesuję się numerologią i w związku z tym mam pytanie: czy można w Excelu stworzyć formułę, która zwróci sumę cyfr liczby wielocyfrowej albo nawet sumę cyfr daty?

Sumy częściowe i grupowanie danych

Załóżmy, że mamy wykaz wszystkich transakcji, które udało się sfinalizować handlowcom w minionym roku. Planujesz na ich podstawie wykonać roczny raport podsumowujący. Niestety, lista jest bardzo długa i nieuporządkowana. Zaznaczanie komórek i klikanie za każdym razem ikony Autosumowanie zajęłoby zbyt dużo czasu. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie narzędzia Sumy częściowe (znane również jako Sumy pośrednie), które błyskawicznie wygeneruje podsumowania dla wyznaczonych zakresów danych, nawet z wielu kolumn jednocześnie.

PowerPivot – wprowadzenie do analizy danych

PowerPivot to bezpłatny dodatek do Excela, który oferuje wiele możliwości analizy danych, niedostępnych standardowo w arkuszu kalkulacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów pobierania danych z zewnętrznych źródeł danych. W tym artykule opiszemy, w jaki sposób i kiedy stosować ten dodatek, a także pokażemy praktyczne przykłady wykorzystania tego dodatku.

Okresowy raport czasu pracy

Jeśli na podstawie danych cząstkowych planujesz sporządzić podsumowujący raport zbiorczy, powinieneś do tego celu dobrać odpowiednie narzędzie, np. tabelę przestawną. Sprawdza się nie tylko w analizowaniu zwykłych liczb, ale także wartości czasu i dat. Dzięki możliwości grupowania danych okresami na podstawie dat cząstkowych zbudujemy raport zawierający jednocześnie wartości tygodniowe, miesięczne i kwartalne.

Jak wyświetlać dane z arkusza, którego nazwa znajduje się w komórce?

W skoroszycie wypisuję informacje dotyczące zamówień. Każde z nich znajduje się w osobnym arkuszu, którego nazwa odpowiada numerowi zamówienia. Ostatni z nich nosi nazwę Podsumowanie i chciałbym w nim wyświetlać najważniejsze dane dotyczące określonego zamówienia (po wprowadzeniu numeru zamówienia do komórki B3). W jaki sposób mogę otrzymać wartość dowolnej komórki z innego arkusza, gdy jego nazwa znajduje się w innej komórce? Czy będziesz mógł również dołączać inne formuły, np. wyświetlającą liczbę pozycji w danym zamówieniu?

Jak obliczać nadgodziny na podstawie rzeczywistego czasu pracy?

Mam arkusz zawierający rzeczywiste godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy osób zatrudnionych w mojej firmie. W jaki sposób mogę obliczyć, ile godzin i minut ponad nominalny czas pracy zostało przepracowane w danym dniu przez konkretnego pracownika?

Jak automatycznie oznaczać na billingu prywatne rozmowy pracowników?

Co miesiąc dostaję miesięczne billingi telefonów służbowych pracowników, które umieszczam w arkuszu Excela. Pracownicy wcześniej podali numery prywatnych telefonów, pod które mogą dzwonić ze swoich służbowych komórek. W arkuszu o nazwie Lista stworzyłem tabelę z parami telefonów traktowanych jako prywatne. Chciałbym, aby w billingu w ostatniej kolumnie została wyświetlona informacja, czy dana rozmowa jest prywatna, czy nie. W jaki sposób mogę stworzyć taką formułę, która porównywałaby pary telefonów w billingu z tabelą telefonów prywatnych?