Łączenie funkcji, aby otrzymać wydajne narzędzia

Wyobraź sobie, że analizujesz dane dotyczące obrotów przedsiębiorstwa. Chcesz dowiedzieć się, jaki mają udział w tych obrotach jego trzej najwięksi klienci.

Zmiana wyglądu wykresy za pomocą suwaków i pokręteł

W tym artykule pokażemy, w jaki sposób sterować widokiem danych na wykresie za pomocą kontrolek formularza. Jest to bardzo pomocne np. przy prezentacji, gdy pokazujemy różne wersje tego samego wykresu. Za pomocą takich kontrolek jak pasek przewijania, pokrętło czy lista rozwijalna będziesz mógł uczynić wykres interaktywnym, a przenosząc kontrolki do innego arkusza za pomocą trybu dwuekranowego, będziesz mógł na bieżąco nanosić zmiany na wykresie.

Wymiana danych między Excelem i Wordem

Typowym zadaniem jest przygotowywanie w edytorze tekstu raportu, który ma zostać wzbogacony o analizy w postaci tabelarycznej lub wykresy. Niestety zestawienia wklejane do dokumentu zwykle mają niepoprawny układ, co zmusza do ich ponownego formatowania. Ponadto, jeśli zdarzyłby się jakiś błąd, to aby go poprawić, konieczny byłby powrót do skoroszytu źródłowego i ponowne przenoszenie tabeli do dokumentu. Okazuje się, że wcale nie musisz tracić na to czasu. Pełne możliwości Excela i Worda wykorzystasz , jeśli nauczysz się wymieniać dane między skoroszytami i dokumentami.

Sortowanie według różnych kryteriów i kolorów

Sortowanie danych jest integralną częścią analizy danych. Sortowanie pozwala szybko wyświetlić dane w sposób, który ułatwia lepsze ich zrozumienie, organizowanie i odnajdywanie potrzebnych danych oraz podejmowanie bardziej efektywnych decyzji. Możliwości Excela w tym zakresie są bardzo duże. Będziesz mógł sortować dane według wielu kryteriów i kolumn, a nawet na podstawie koloru wypełnienia komórki.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Zobacz, z jakimi typowymi problemami borykają się inni użytkownicy Excela i poznaj nasze praktyczne rozwiązania. 

AEX219

Nr 12/2019

Najnowsze triki

Poznaj nasze porady i sztuczki, aby szybciej i efektywniej korzystać z Excela. Dzięki tym trikom szybciej wykonasz swoją pracę.

Automatyczne numerowanie wierszy

Jeśli planujesz, aby w arkuszu, nad którym pracujesz, wiersze były numerowane automatycznie, ale tylko jeśli, np.: w komórce B2 zobaczysz wpis, możesz to zrobić w prosty sposób.

AEX219