Wypunktowania w komórce Excela z tekstem

Excel, w przeciwieństwie do edytora tekstu Word, nie daje wygodnej metody tworzenia wypunktowanych list. Jeśli planujesz wzbogacić tekst o symbole wypunktowania, musisz wstawić do arkusza znak specjalny. Przed rozpoczęciem wstawiania symbolu powinieneś zdecydować, czy ma się on znajdować bezpośrednio w komórce zawierającej tekst, czy też w komórkach kolumny poprzedniej – przed tekstem.

Tygodniowy raport marży brutto

W tym artykule przedstawiamy sposób zautomatyzowania sporządzania tygodniowego raportu marży brutto na poszczególnych produktach. Hipotetyczny analityk pracuje w firmie produkcyjnej, której asortyment liczy 100 różnych produktów. Z tego zostało wytypowane 30 głównych produktów, które stanowią 60% całej sprzedaży przedsiębiorstwa. Raport został nazwany TOP30 i w każdy poniedziałek rano jest wysyłany do sprzedawców, którzy na jego podstawie ustalają politykę sprzedaży na kolejny tydzień.

Prezentacja skrajnych wartości – wykres giełdowy

Przyjmijmy, że mamy zestawienie obrotów z różnych oddziałów firmy. Planujesz je ze sobą porównać i w czytelny sposób przedstawić minimalne, maksymalne i średnie wartości. Trudno to zrealizować za pomocą najczęściej stosowanych wykresów liniowych, słupkowych czy kołowych. Natomiast wykres giełdowy, który wbrew swojej nazwie nie musi służyć wyłącznie przedstawianiu kursów akcji czy walut, idealnie nadaje się do tego celu.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Zobacz, z jakimi typowymi problemami borykają się inni użytkownicy Excela i poznaj nasze praktyczne rozwiązania.

AEX221

Nr 14/2019

Najnowsze triki

Poznaj nasze porady i sztuczki, aby szybciej i efektywniej korzystać z Excela. Dzięki tym trikom szybciej wykonasz swoją pracę.

Krzywa gęstości rozkładu normalnego

 W trakcie analizy informacji mających na celu rozpoznanie rynku czy innych badań lub procesów planowania często rozpatruje się dane w kontekście rozkładu normalnego. Pozwala to wyłonić spośród wielu danych te, które powinieneś uznać za najistotniejsze, i zwrócić na nie szczególną uwagę. W tym artykule pokazujemy, jak przygotować odpowiednią wizualizację.

AEX221

Wartości tylko z komórek w wybranym formacie

Czasami zdarza się, że w kolumnie mamy wpisane dane w różnym formacie. Przykład takiego arkusza pokazuje Rysunek 1. Do analizy mogą Ci być jednak potrzebne tylko niektóre dane, na przykład procentowe. Na szczęście łatwo możesz je skopiować.