WYDANIE ONLINE

Mimo że głównym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego są obliczenia i różnego rodzaju analizy, to w trakcie pracy z Excelem bardzo często trzeba wykonywać operację na tekstach. Jeśli nie próbujesz zautomatyzować takich zadań i wszystkie czynności chcesz wykonać ręcznie czy na piechotę, to czeka wiele godzin żmudnej pracy i niepotrzebnego klikania myszą. Warto zatem poznać kilka najbardziej przydatnych funkcji operujących na tekście.

czytaj więcej »

wiper-pixel