WYDANIE ONLINE

Celem analizy danych sprzedażowych może być stworzenie zestawień o różnych strukturach i o różnej dokładności. Dodatkowym wymaganiem stawianym przed osobą wykonującą takie zadanie jest możliwość szybkiej modyfikacji stworzonych zestawień wg określonych wytycznych oraz możliwość szybkiej aktualizacji danych w nich zawartych. Kwestia rzetelności oraz poprawności wyników jest oczywista. Ten artykuł opisuje narzędzie do takich właśnie zadań. Omawiany przykład przedstawia analizę całorocznej sprzedaży (ilościowej i wartościowej) fikcyjnej firmy oraz wyznaczenie na jej podstawie kierunku rozwoju spółki na rok następny.

czytaj więcej »

Jedną z częściej przygotowywanych w Excelu prezentacji jest porównanie wartości zrealizowanych z planowanymi. Aby doprowadzić wygląd wykresu do perfekcji, niekiedy trzeba przy nim spędzić nawet kilkanaście minut. Jeżeli chcesz oszczędzić ten czas, skorzystajmy z rozwiązań zawartych w tym artykule. Pokażemy, jak za pomocą podstawowych typów wykresów zbudować czytelną prezentację porównawczą.

czytaj więcej »

Jeżeli Twoje arkusze będą wypełniać inne osoby, warto zabezpieczyć się przed niepoprawnym użytkowaniem arkusza. Do tego celu można zastosować narzędzie Excela o nazwie Sprawdzanie poprawności danych. Po nałożeniu na komórki odpowiednich reguł program będzie sam kontrolował, aby wszystkie rubryki były poprawnie wypełnione. Jeśli wpisana zostanie wartość niespełniająca kryteriów, wówczas program wyświetli ostrzeżenie.

czytaj więcej »

Jednym z rodzajów kosztów, które podlegają planowaniu i jesteśmy w stanie dokładnie je wyliczyć, jest amortyzacja posiadanych przez firmę środków trwałych. Znamy wartość bieżącą danego środka trwałego, jego stawkę amortyzacyjną oraz okres użytkowania. Nie ujmowany jest w tym wypadku koszt nowych amortyzacji planowanych inwestycji. Często wykonanie takiego planu jest cedowane na pracownika działu księgowości. Wiele z programów klasy ERP umożliwia wyliczenie takiego planu amortyzacji wprzód. Co, jeśli program, z którego korzysta firma, nie ma takiego narzędzia? Czy trzeba w tym przypadku wyliczać amortyzacje dla każdego środka osobno? Co, jeśli firma ma wiele pozycji środków trwałych? Rozwiązaniem jest stworzenie narzędzia w Excelu do wyliczania przyszłej amortyzacji.

czytaj więcej »

Poznaj nasze porady i sztuczki, aby szybciej i efektywniej korzystać z Excela. Dzięki tym trikom szybciej wykonasz swoją pracę.

czytaj więcej »

Zobacz, z jakimi typowymi problemami borykają się inni użytkownicy Excela i poznaj nasze praktyczne rozwiązania.

czytaj więcej »

wiper-pixel