WYDANIE ONLINE

Firma usługowa świadcząca usługi kurierskie, która na terenie całego kraju ma jedenaście jednostek w różnych lokalizacjach, jest na etapie wdrożenia jednego wspólnego systemu ERP, który umożliwi ewidencję i rozliczanie działalności firmy. System ten będzie zbierał dane wprowadzane w różnych oddziałach do jednej wspólnej bazy. Zamierzeniem firmy jest rozliczenie działalności według zleceń w taki sposób, aby było możliwe określenie rentowności każdego z oddziałów, każdego rodzaju świadczonych usług jak też poszczególnych kurierów. Badanie rentowności ma być zatem trójwymiarowe, a wprowadzany system powinien je umożliwiać i być elastyczny w przypadku zmian, ponieważ może zmienić się liczba oddziałów, liczba kurierów oraz liczba rodzajów świadczonych usług.

czytaj więcej »

Zdarza się Ci pracować z bardzo obszernymi zestawieniami zawierającymi różne kategorie danych. Okazuje się wówczas, że analiza dużej ilości informacji jest trudnym zadaniem, przy którym łatwo o pomyłkę. Zanim przejdziemy do obliczeń, musisz najpierw przebrnąć przez etap wyselekcjonowania danych, które mają być przetwarzane. W tym nieocenioną pomocą są mało popularne funkcje bazodanowe. Dzięki nim błyskawicznie wybierzemy te wartości, które są potrzebne w danej chwili do analizy. Koniec z ręcznym zaznaczaniem wierszy, przenoszeniem do innego arkusza czy żmudnym grupowaniem danych.

czytaj więcej »

Ręczne wypisywanie zaświadczeń o zarobkach jest dość żmudnym zajęciem, dlatego pokazujemy, jak przygotować bardzo przydatne narzędzie służące do szybkiego tworzenia dokumentów potwierdzających dochody pracowników. Mają takie narzędzie, kilkoma kliknięciami myszy sporządzimy zaświadczenie o zarobkach danego pracownika.

czytaj więcej »

W jednym z arkuszy zgromadziliśmy informacje o pojazdach służbowych, a w drugim prowadzimy rejestr delegacji, do którego wpisujesz dane osobowe pracowników oraz pojazdów. Jeden samochód jest wykorzystywany wielokrotnie i każdorazowe wprowadzanie do rejestru jego danych to strata czasu. Zastosujmy formuły, które same pobiorą informacje o pojeździe z bazy danych.

czytaj więcej »

Przyjmijmy, że prowadzimy w Excelu ewidencję wydanych z magazynu książek. Każdy wpis składa się z daty wydania, kodu towaru, liczby wydanych towarów oraz ceny jednostkowej. Kolejne wydanie towaru jest dopisywane na końcu listy, która składa się już z kilku tysięcy wierszy. Aby sprawdzić, który towar został wydany ostatnio, musimy przejść na koniec rejestru. Przewijanie listy przy tak dużej liczbie wpisów może okazać się uciążliwe. Sprawdźmy jakimi formułami się posłużyć, aby szczegóły ostatniego wpisu były zawsze widoczne na początku arkusza.

czytaj więcej »

Zobacz, z jakimi typowymi problemami borykają się inni użytkownicy Excela i poznaj nasze praktyczne rozwiązania.

czytaj więcej »

 Poznaj nasze porady i sztuczki, aby szybciej i efektywniej korzystać z Excela. Dzięki tym trikom szybciej wykonasz swoją pracę

czytaj więcej »

wiper-pixel