WYDANIE ONLINE

Często z danych pozyskanych bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych, magazynowych, sprzedażowych czy też produkcyjnych nie jesteśmy w stanie utworzyć interesujących nas raportów czy też zestawień. Konieczna jest modyfikacja danych poprzez dodanie pomocniczych kolumn. Przykładem jest otrzymanie danych w układzie miesięcznym, a raport wymagany jest w układzie kwartalnym. W takim wypadku będziesz mógł dodać pomocniczą kolumnę, w której utworzymy formułę przypisującą każdemu z miesięcy jeden z czterech kwartałów.

czytaj więcej »

W trakcie przeprowadzania różnego rodzaju prognoz lub badań statystycznych prawie zawsze przyjmuje się określony margines błędu. W przypadku zestawień liczbowych bardzo łatwo możesz go uwzględnić dzięki zastosowaniu odpowiednich formuł. Problemy pojawiają się wówczas, gdy dopuszczalne wartości błędu planujesz zaznaczyć na wykresie. Excel jest przygotowany do budowania takich prezentacji. Aby dowiedzieć się, jak je tworzyć, warto skorzystać z tego hasła.

czytaj więcej »

Warunki w formułach tablicowych tworzy się podobnie jak w zwykłych formułach. Konieczne jest utworzenie działania logicznego, które w wyniku zwróci wartości logiczne PRAWDA/FAŁSZ lub odpowiednio jedynki i zera. Różnica polega jednak na tym, że w formule tablicowej takich sprawdzeń występuje bardzo wiele, ponieważ operuje na rozległych zakresach danych. Używa się zatem równań z operatorami porównawczymi, które opierają się na zakresach komórek (np. A1:A5>0), a nie na pojedynczych komórkach (np. A1>0). Zadaniem użytkownika jest przekazanie wielu wyników cząstkowych przeznaczonych do dalszych obliczeń.

czytaj więcej »

Excel, w przeciwieństwie do edytora tekstu Word, nie oferuje wygodnej metody tworzenia wypunktowanych list. Jeśli planujesz wzbogacić tekst o symbole wypunktowania, musisz wstawić do arkusza znak specjalny. Przed rozpoczęciem wstawiania symbolu powinieneś zdecydować, czy ma się on znajdować bezpośrednio w komórce zawierającej tekst, czy też w komórkach kolumny poprzedniej – przed tekstem.

czytaj więcej »

Kłopoty z otwarciem pliku Excela wynikają najczęściej z jego uszkodzenia. Nie zawsze jest to sytuacja beznadziejna i w wielu przypadkach taki arkusz będziesz mógł uratować.

czytaj więcej »

Mamy formularz, który będzie uzupełniany przez współpracownika. Do tej pory wielokrotnie się zdarzało, że daty wprowadzane do jednej z kolumn były niepoprawne. Żmudne poszukiwanie błędu spadało później na Ciebie. Aby się przed tym uchronić, możesz zastosować narzędzie Excela o nazwie Sprawdzanie poprawności.

czytaj więcej »

wiper-pixel