WYDANIE ONLINE

Jednym z podstawowych kosztów działalności w firmach produkcyjnych czy budowlanych jest zakup materiałów. Najważniejsze jest takie dobranie ilości zasobów, aby zostały wykorzystane w optymalny sposób. Projekt powinien być zrealizowany, ale z możliwie jak najmniejszą stratą. To się oczywiście przełoży na zyski firmy. Przy zamawianiu ilości materiałów można oprzeć się na doświadczeniu swoich pracowników. Jeżeli jednak wolimy mieć wszystko pod kontrolą, wykonajmy samodzielnie kalkulację w Excelu.

czytaj więcej »

W kolejnym artykule na temat tworzenie formularzy w Excelu kontynuujemy omawianie tzw. formantów formularza, czyli interaktywnych elementów, z których składają się formularze. W tej części omawiamy pole listy, pole kombi, pokrętło oraz pasek przewijania. Przy każdym formancie pokazujemy praktyczny przykład jego zastosowania.

czytaj więcej »

Niektóre tabele, z którymi mamy do czynienia, nie zawsze mają układ listy i analizowanie ich za pomocą prostych formuł obliczeniowych jest utrudnione. Szef nie będzie chciał słuchać tłumaczeń, że dane były niepoprawnie przygotowane. Ważny jest efekt końcowy, czyli właściwie przeprowadzone obliczenia. Nasza w tym głowa, jak je wykonamy. W takich sytuacjach musimy korzystać z niestandardowych rozwiązań.

czytaj więcej »

Możesz napotkać zadanie, w którym należy zsumować dane spełniające jednocześnie 2 warunki umieszczone w komórkach 2 oddzielnych kolumn. Zastosowanie funkcji SUMA.JEŻELI jest możliwe, ale tylko z wykorzystaniem dodatkowej, pomocniczej kolumny, w której nastąpi sprawdzenie spełnienia dwóch rozpatrywanych warunków. Zdecydowanie wygodniejsze i bardziej efektywne jest zastosowanie formuły tablicowej składającej się z dwóch funkcji JEŻELI oraz funkcji SUMA.

czytaj więcej »

W jaki sposób obliczyć średnią z liczb należących do przedziału, którego granice są określone przez dwie dowolne liczby? Do tego celu oczywiście użyjemy formuły tablicowej, ale o nieco bardziej skomplikowanej strukturze. Warunki w tego typu obliczeniach buduje się bowiem inaczej niż w zwykłych formułach.

czytaj więcej »

Zobacz, z jakimi typowymi problemami borykają się inni użytkownicy Excela i poznaj nasze praktyczne rozwiązania. 

czytaj więcej »

 Poznaj nasze porady i sztuczki, aby szybciej i efektywniej korzystać z Excela. Dzięki tym trikom szybciej wykonasz swoją pracę. 

czytaj więcej »

wiper-pixel