WYDANIE ONLINE

Budżet elastyczny jest to plan tworzony w taki sposób, aby możliwe było korygowanie wstępnie zaplanowanych wielkości w zależności od zmiany warunków gospodarczych, możliwości firmy czy też zmiany rozmiarów działalności. Budżetowanie elastyczne ma również zastosowanie w zarządzaniu i planowaniu sprzedaży. Podstawowym założeniem tego rodzaju budżetowania jest określenie i zdefiniowanie głównych funkcji i zależności budżetowych występujących w strukturze sprzedaży. W ten sposób można budżetować nie tylko sprzedaż, ale również koszty w przedsiębiorstwie, co pozwoli na określenie wyniku na działalności całej organizacji. Oczywiście najważniejsze jest ustalenie zmiennych parametrów w modelu oraz wyznaczenie ich wpływu na poszczególne wielkości sprzedaży jak kosztów.

czytaj więcej »

Excel umożliwia nie tylko przeprowadzanie różnorodnych obliczeń, ale również prezentację wyników w estetycznych tabelach i na wykresach. W zakresie formatowania i kształtowania tabel nowsze wersje Excela oferują nam wiele nowych możliwości. Bez wysiłku i konieczności definiowania każdego elementu szaty graficznej arkusza z osobna szybko utworzymy efektowne tabele i zestawienia, jednolite pod względem kolorystycznym z wykresami i innymi elementami dokumentu.

czytaj więcej »

W tym artykule przedstawiamy kilka praktycznych przykładów użycia formuł warunkowych w praktycznych zastosowaniach, z jakimi może spotkać się użytkownika Excela. Omawiamy możliwości wykorzystania sumowania warunkowego. Pokazujemy, jak automatycznie rozliczać na bilingu prywatne połączenia pracowników. Na koniec wyjaśniamy, w jakiś sposób wyróżnić w zestawieniach skrajne wartości.

czytaj więcej »

Przy wprowadzaniu do arkusza składników procentowych dość często pojawia się problem przekroczenia wartości 100%. Może to wynikać z nieodpowiednich zaokrągleń lub zwyczajnej nieuwagi osoby wypełniającej komórki danymi liczbowymi. Aby się przed tym zabezpieczyć (a także w każdej innej sytuacji, kiedy zakres dopuszczalnych wartości w danej komórce jest ograniczony), proponujemy zastosować bardzo przyjazne w obsłudze narzędzie Sprawdzanie poprawności danych.

czytaj więcej »

Przyjmijmy, że po zakończonym konkursie chcesz wylosować zwycięzcę. Mamy zgromadzone w arkuszu 500 identyfikatorów osób, które zgłosiły się do zabawy. Zamiast drukować te numery, wycinać i wrzucać do szklanej kuli, wykorzystaj sprytną formułę Excela.

czytaj więcej »

 Zobacz, z jakimi typowymi problemami borykają się inni użytkownicy Excela i poznaj nasze praktyczne rozwiązania. 

czytaj więcej »

 Poznaj nasze porady i sztuczki, aby szybciej i efektywniej korzystać z Excela. Dzięki tym trikom szybciej wykonasz swoją pracę. 

czytaj więcej »

wiper-pixel