jak_dobrze

Jak dobrze wyróżnić poziom realizacji budżetu

Tworzysz dużo raportów w Excelu? Jeżeli szukasz bardziej przejrzystego sposobu dlaprezentacji wyników niż standardowe wskaźniki liczbowe i wykresy – konieczniezapoznaj się z tym ebookiem i dowiedz się jak w niestandardowy sposób przedstawićrealizację planu sprzedaży.

okładka

Jak ciekawie przedstawić odchylenie planu sprzedaży

Twoje raporty sprzedaży są nieczytelne? W tym ebooku pokażemy, jak z pomocą wykresu flying bridges pokazać odchylenia od planu sprzedaży w podziale na produkty.

okładka

Automatyczne generowanie dużej liczby raportów przy użyciu tabeli przestawnej

Częstym zadaniem jest stworzenie wielu takich samych raportów czy zestawień, różniących się tylko, np. danymi klienta, sprzedawcy czy nazwą komórki organizacyjnej. W tym ebooku pokazany zostanie sposób szybkiego wygenerowania wielu raportów w tym samym układzie i zmiennym jednym parametrem.

raporty_czytelne

Co zrobić, żeby raporty były bardziej czytelne

W zakresie formatowania i kształtowania tabel nowsze wersje Excela oferują nam wiele nowych możliwości. Bez wysiłku i konieczności definiowania każdego elementu szaty graficznej arkusza z osobna szybko utworzymy efektowne tabele i zestawienia, jednolite pod względem kolorystycznym z wykresami i innymi elementami dokumentu.

excel_w_marketingu

Excel w marketingu - wyznaczanie planów marketingowych

Celem analizy danych sprzedażowych może być stworzenie zestawień o różnych strukturach i o różnej dokładności. Dodatkowym wymaganiem stawianym przed osobą wykonującą takie zadanie jest możliwość szybkiej modyfikacji stworzonych zestawień wg określonych wytycznych oraz możliwość szybkiej aktualizacji danych w nich zawartych. Kwestia rzetelności oraz poprawności wyników jest oczywista. Ten ebook opisuje narzędzie do takich właśnie zadań. Omawiany przykład przedstawia analizę całorocznej sprzedaży (ilościowej jak i wartościowej) fikcyjnej firmy oraz wyznaczenie na jej podstawie kierunku rozwoju spółki na rok następny.

hh58

Wykresy kombinowane – porównanie sprzedaży planowanej i zrealizowanej

Porównanie wartości zrealizowanych z planowanymi to jedna z częściej przygotowywanych w Excelu prezentacji. Aby doprowadzić wygląd wykresu do perfekcji, niekiedy trzeba przy nim spędzić nawet kilkanaście minut. W tym ebooku pokazujemy, jak za pomocą podstawowych typów wykresów szybko zbudować czytelną prezentację porównawczą

hh56

Podstawy programowania makr w Excelu

Praca z Excelem potrafi być czasochłonna. Tymczasem nasz kolega z pracy, siedzący przy biurku obok potrafi przygotować raport w ciągu 5 minut, podczas gdy nam to samo zadanie zajmuje ponad godzinę. Odpowiedź jest prosta: napisał własne makro, które wykonało za niego całą pracę lub znaczną jej część. Przekonaj się, jak samodzielnie rozpocząć przygodę z makrami.