Szybkie łączenie kilku list w jedną

Zestawienia mogą pochodzić z różnych działów firmy. Stanowią jednak tylko fragmenty składające się na listę zbiorczą. Aby uzyskać kompletne zestawienie, należy ze sobą połączyć listy cząstkowe. W jaki sposób to zrobić bez konieczności żmudnego, ręcznego przeklejania danych? Rozwiązanie znajduje się w niniejszym artykule.

Szybkie sortowanie danych do wykresu bez użycia makr

Często podczas analiz sprzedaży zachodzi potrzeba przedstawienia nie tylko samego wyniku sprzedaży konkretnych produktów, lecz również ich udziału w sprzedaży całej grupy produktowej. Do zobrazowania tego używa się najczęściej wykresów kołowych lub pierścieniowych. Najczęstszy problem w takiej sytuacji to nieposortowane dane, co czyni wykres trudnym do interpretacji. W tym artykule pokazujemy, jak zautomatyzować tę czynność.

Manipulowanie linią trendu na wykresach

Pracownicy działu sprzedaży odpowiadają za przygotowywanie projektów dotyczących tzw. ryzykownych odbiorców. W naszym przykładzie sporządzają raporty zamówień pewnej grupy kontrahentów, choć nie wiedzą jeszcze, które z nich zostaną wykonane i jak będzie wyglądał ostateczny stan sprzedaży. Co miesiąc muszą również dokonywać prezentacji zebranych danych i przewidzieć stan wyników w najbliższym okresie. Czy wiesz, które narzędzie Excela najlepiej pomoże Ci w ustaleniu tzw. wersji optymistycznej i pesymistycznej przyszłych wyników?

AEX139