Poprawianie układu danych źródłowych, aby zbudować tabelę przestawną

Raport przestawny to narzędzie, które niezwykle ułatwia analizowanie dużych zestawień danych. Aby z niego skorzystać, trzeba jednak odpowiednio przygotować tabelę źródłową. Niestety często dane mają układ uniemożliwiający utworzenie tabeli przestawnej. Z reguły dane można przystosować automatycznie za pomocą kilku formuł. Problemy z budowaniem tabel przestawnych Budowa formuł zmieniających układ danych Zamiana formuł na wartości

Nr 3/2015

AEX144

AEX144

AEX 144