Kontrolowanie poprawności obliczeń – proste sposoby

Na pewno się zdarza, że potrzebujesz przedstawić w arkuszu Excela nie tylko gotowe wyniki pracy w postaci tabel lub wykresów, ale także drogę, która do tych efektów prowadziła. Istotne zatem stanie się przedstawienie w komórkach nie wyników obliczeń, lecz wprowadzonych w nich formuł.

AEX158

AEX158

AEX158