Zastosowania funkcji LICZ.JEŻELI

Sumowanie to jedna z podstawowych operacji arytmetycznych. Nie zawsze jednak chcemy zliczyć wszystkie komórki w podanym zakresie, a tylko niektóre z nich.

Szybkie wyszukiwanie danych w dużych zestawieniach

Jeśli planujesz rejestrować dane dotyczące klientów, Excel idealnie nadaje się do tego celu. Z łatwością będziesz mógł wpisywać do odpowiednich rubryk liczbę zamówionych towarów, a także daty dokonania transakcji. Problem pojawia się, jeśli danych jest tak dużo, że tracimy kilka minut na odnalezienie konkretnej pozycji rejestru i przeanalizowanie wprowadzonych informacji. W takiej sytuacji warto wprowadzić w arkuszu mechanizmy, które, np. wyróżnią interesujące nas wartości.

Sumowanie warunkowe

Dodawanie komórek nie zawsze oznacza proste sumowanie określonego zakresu tabeli. Z tej porady dowiesz się, jak sumować komórki z określonego zakresu, które spełniają określone warunki.

Średnia sprzedaż z ostatnich 3 miesięcy (średnia krocząca)

Jedną z bardzo często wykorzystywanych metod prognozowania sprzedaży jest średnia krocząca, zwana również średnią ruchomą prostą (SMA, Simple Moving Average). Używa się jej wtedy, gdy np. planujesz przewidzieć sprzedaż w bieżącym miesiącu na podstawie danych z trzech ostatnich miesięcy. W każdym miesiącu będziemy brać pod uwagę inne miesiące. Jeśli jest październik, to uśrednimy wynik z lipca, sierpnia i września. W listopadzie weźmiemy pod uwagę sierpień, wrzesień i październik. Zawsze trzy poprzednie miesiące.

Porządkowanie komórek

Zwłaszcza otrzymane od kogoś arkusze Excela warto – przed przystąpieniem do analizy danych – wyczyścić pod kątem formatowania czy typu danych celem uniknięcia przekłamań.

Ochrona prywatnych danych

Ochrona prywatności jest istotna nie tylko podczas korzystania z Internetu. Wiele o sobie można ujawnić, sporządzając lub edytując arkusz Excel. Ta porada pokazuje, jak usunąć dane osobowe z arkuszy Excela.

Ochrona arkusza – zezwolenie na edycję zakresów

Z tego artykułu Czytelnik dowie się, jak udostępniać skoroszyty; śledzić, akceptować bądź odrzucać zmiany w udostępnionym skoroszycie; chronić arkusz, skoroszyt lub zakres komórek; nadawać uprawnienia do zakresu komórek; zabezpieczać plik hasłem przez zmianami lub otwarciem.

AEX208

Nr 1/2019

Jak szybko sprawdzić, czy w arkuszu są błędy?

Otrzymałem obszerne zestawienie obejmujące kilkanaście tysięcy komórek. Moim zadaniem jest weryfikacja obliczeń przed przekazaniem gotowego raportu przełożonemu. Szukam sposobu na szybkie sprawdzenie, czy z arkusza zostały usunięte wszystkie błędy.

Jak szybko sporządzić podsumowanie wierszy i kolumn?

W tabeli liczb chcę szybko uzyskać sumy z wierszy i kolumn. Interesuje mnie także wynik podsumowania wszystkich wartości w tabeli. Czy jest jakaś sztuczka, dzięki której błyskawicznie otrzymam wyniki?