Jak automatycznie dopasować rozmiar komórek?

Długie teksty wpisane do komórek czasami nie są wyświetlane w całości lub zasłaniają komórki leżące po prawej. Jest to dla mnie uciążliwa sytuacja i chciałabym poznać sposób na błyskawicznie dopasowanie rozmiaru komórki do jej zawartości.

Czytelniejsze wykresy dzięki przeskalowaniu osi

Przygotowując wszelkiego rodzaju harmonogramy i prognozy, bardzo często posiłkujemy się wykresami. Najczęściej przedstawiają one przebieg jakiegoś zjawiska w danym okresie lub przedziale czasowym. Niekiedy zbudowanie wykresu o odpowiednim układzie może sprawić nie lada kłopot, ponieważ Excel inaczej interpretuje wartości czasu czy daty niż zwykłe liczby. W tym artykule pokażemy kilka sposobów radzenia sobie z trudnościami przy tworzeniu tego typu wykresów.

Czy będziesz mógł szybko sprawdzić kompletności danych w arkuszu?

Niektóre rejestry przekazuję do wypełnienia swoim współpracownikom. Chcę wówczas zabezpieczyć się przed pozostawianiem przez nich pustych wierszy pomiędzy danymi.

Czy będziesz mógł powiększyć liczby o określoną wartość bez wprowadzania formuł?

W cenniku produktów do ceny jednostkowej zapomniałam dodać kosztów wysyłki. Czy muszę wprowadzać formuły pomocnicze w dodatkowej kolumnie, aby zaktualizować cennik?

Cofanie i powtarzanie czynności

Podczas edytowania skoroszytu często okazuje się, że chcielibyśmy cofnąć ostatnio dokonaną czynność. Ta porada wyjaśnia, jak anulować właśnie wykonaną operację jak i taką, która miała miejsce kilka czynności „do tyłu”.

Automatyczne wypełnianie komórek danymi z określonym skokiem

Potrzebujesz utworzyć w zestawieniu kolumnę zawierającą datę oraz kolejne czasy w odstępie co jedną minutę (np. przedział pomiędzy 2014-07-01 23:45, a 2014-07-02 00:10 ze skokiem równym 00:01). Niestety, po wprowadzeniu do komórki daty początkowej i po zastosowaniu wbudowanego narzędzia autowypełniania (przeciągnięcia myszą zawartości komórki na inny zakres) Excel zastosuje inny krok w serii danych. W sumie nie ma się czemu dziwić – skąd Excel miałby wiedzieć, o jaki skok chodzi użytkownikowi?

Automatyczne wypełnianie komórek danymi z określonym skokiem

Potrzebujesz utworzyć w zestawieniu kolumnę zawierającą datę oraz kolejne czasy w odstępie co jedną minutę (np. przedział pomiędzy 2014-07-01 23:45, a 2014-07-02 00:10 ze skokiem równym 00:01). Niestety, po wprowadzeniu do komórki daty początkowej i po zastosowaniu wbudowanego narzędzia autowypełniania (przeciągnięcia myszą zawartości komórki na inny zakres) Excel zastosuje inny krok w serii danych. W sumie nie ma się czemu dziwić – skąd Excel miałby wiedzieć, o jaki skok chodzi użytkownikowi?

AEX208