Wyodrębnianie liczb z dłuższego wpisu w jednej komórce

Załóżmy, że otrzymałeś arkusz zawierający dane zaimportowane z innego programu. Niestety, wartości dotyczące różnych kategorii zostały wprowadzone do jednej komórki, a interesuje nas liczba znajdująca się wewnątrz ciągu tekstowego.

Wizualizacja wyników sprzedażowych za pomocą tabeli przestawnej

Często użytkowników nie stać na zakup drogich programów Business Intelligence przeznaczonych do analizy dużych zbiorów danych w różnych układach i o odmiennym poziomie szczegółowości. Jednak od pracowników zajmujących się analizą wymagane są zestawienia i raporty pokazujące dane w różnych układach, często będące wynikiem analiz opracowanych na podstawie tysięcy rekordów.

Raport wykonania na podstawie danych z zewnętrznej bazy Access

Często dane, z których powinieneś stworzyć raporty czy zestawienia w formie tabeli przestawnej, są umieszczone w zewnętrznych bazach program Access. Istnieje możliwość utworzenia tabeli przestawnej z zewnętrznego źródła danych, jakim jest baza w tym programie. W tym artykule utworzona zostanie tabela przestawna pokazująca wykonanie kosztów względem budżetu z możliwością wyboru miesiąca i miejsca powstawania kosztów (komórki organizacyjnej).

Podgląd działania formuły krok po kroku

Na pewno nieraz zdarzyło się, że formuła skrupulatnie budowana od kilku minut nieoczekiwanie zwróciła niepoprawny wynik. Sprawdzanie jej składni znak po znaku i odwołanie po odwołaniu mogą zająć trzykrotnie więcej czasu niż zbudowanie nowej formuły od podstaw.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

 Zobacz, z jakimi typowymi problemami borykają się inni użytkownicy Excela i poznaj nasze praktyczne rozwiązania. 

Najnowsze triki

 Poznaj nasze porady i sztuczki, aby szybciej i efektywniej korzystać z Excela. Dzięki tym trikom szybciej wykonasz swoją pracę. 

Kontrolowanie poprawnego wypełniania arkuszy

Jeżeli Twoje arkusze będą wypełniać inne osoby, warto zabezpieczyć się przed niepoprawnym użytkowaniem arkusza. Do tego celu możesz zastosować narzędzie Excela o nazwie Sprawdzanie poprawności danych. Po nałożeniu na komórki odpowiednich reguł program będzie sam kontrolował, aby wszystkie rubryki były poprawnie wypełnione. Jeśli wpisana zostanie wartość niespełniająca kryteriów, wówczas program wyświetli ostrzeżenie.

AEX223