Porównywanie zawartości dwóch komórek

Aby szybko sprawdzić, czy w dwóch kolumnach zostały wprowadzone te same wartości, możesz użyć do tego funkcji PORÓWNAJ.

Planowanie budżetu z użyciem narzędzia Tabela danych

Budżet firmy na kolejny rok powstaje we współpracy z różnymi działami przedsiębiorstwa, np. sprzedaży, produkcji, zasobów ludzkich itd. Jest to długotrwały i skomplikowany proces, ponieważ planowaniu podlega większość z obszarów działalności danej organizacji. Wynikiem takiej wewnętrznej kooperacji jest plan funkcjonowania firmy na przyszły okres (przeważnie roku), wyznaczający cele w wielu aspektach i dziedzinach funkcjonowania jednostki. W tym artykule przyjrzymy się firmie dystrybucyjnej obsługującej około 80 klientów, której asortyment towarów liczy w przybliżeniu 120 pozycji. Na jej przykładzie pokażemy, jak w prosty i szybki sposób wyliczyć wszystkie warianty modelu dla kombinacji dwóch parametrów przyjmujących kilkanaście różnych wartości (łącznie 135 kombinacji).

Odpowiedzi na pytania Czytelników

 Zobacz, z jakimi typowymi problemami borykają się inni użytkownicy Excela i poznaj nasze praktyczne rozwiązania. 

Graficzna prezentacja sprzedaży według województw

Po zamknięciu miesiąca, oprócz wielu raportów w formie tabelarycznej, często należy przedstawić niektóre dane w formie graficznej. Jednym z takich zagadnień jest prezentacja udziałów grup produktów w miesięcznej sprzedaży w podziale geograficznym, np. na poszczególne województwa. W naszym przykładzie dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że prezentacja ma być w formie mapy Polski z podziałem na województwa, a na obszarze każdego z nich jako wykres kołowy ma być umieszczony podział sprzedaży trzech grup produktów. Przygotowanie takiego raportu może zająć sporo czasu. Oprócz przygotowania danych czasochłonnym zadaniem jest stworzenie szesnastu wykresów, które trzeba umieścić odpowiednio na mapie kraju.

Formatowanie warunkowe - paski danych

Od wersji 2007 Excel daje możliwość używania reguł formatowania warunkowego w postaci pasków danych. Tę funkcję omówimy na pierwotnym pliku zawierającym zyski z dwóch ostatnich lat pozbawionym wszelkich reguł jakie tworzyliśmy w poprzednim podrozdziale.

Automatyczne generowanie dużej liczby raportów przy użyciu tabeli przestawnej

Częstym zadaniem w Excelu jest stworzenie wielu takich samych raportów czy zestawień, różniących się tylko, np. danymi klienta, sprzedawcy czy nazwą komórki organizacyjnej. W tym artykule pokazany jest sposób szybkiego wygenerowania wielu raportów w tym samym układzie, ale zmiennym jednym parametrem.

AEX226