Wygodniejsza praca z posortowaną listą

Formatowanie warunkowe możesz z powodzeniem stosować do poprawiania czytelności obszernych zestawień czy raportów. Zamiast ręcznie zaznaczać określone zakresy i wybierać kolejne polecenia z paska narzędziowego, zastosuj prostą regułę formatowania. Co ciekawe, do zbudowania odpowiedniego warunku nie będziesz musiał wykorzystywać żadnej funkcji Excela.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Zobacz, z jakimi typowymi problemami borykają się inni użytkownicy Excela i poznaj nasze praktyczne rozwiązania. 

Obliczenia bez formuł

Załóżmy, że jednym z Twoich zadań jest weryfikacja analiz przygotowanych przez Twoich współpracowników. W związku z tym wstawianie do komórek kolejnych funkcji zajmuje Ci zapewne mnóstwo czasu. Proponuję zastosowanie pewnego triku. Wielu użytkowników Excela nie zwraca uwagi na pasek stanu widoczny na samym dole okna arkusza. Okazuje się, że można go wykorzystać przy sprawdzaniu poprawności obliczeń.

Graficzna prezentacja struktury przychodów i kosztów według rodzajów

Prezentacja danych sprzedażowych, wynikowych czy kosztowych najlepiej przemawia do odbiorcy, jeśli jest podana w formie graficznej, np. jako schemat czy wykres. Przy użyciu tych narzędzi przedstawimy budżet finansowy hipotetycznej firmy na rok 2015.

Formularze w Excelu od podstaw – część 1

Praca w Excelu może być wygodniejsza, jeśli w arkuszach zastosujesz tzw. formanty formularza. Umożliwiają one szybsze wprowadzanie danych, ale także ułatwiają wyszukiwanie i modyfikowanie wykonywanych obliczeń. Możesz tworzyć w arkuszu własne formularze i to bez używania języka Visual Basic. Formanty formularza mają uproszczone opcje konfiguracji, które są dostępne i zrozumiałe dla każdego. Abyś swobodnie automatyzować obsługę arkusza, w pierwszej kolejności trzeba poznać zasady wykonywania podstawowych operacji na formantach. W tym artykule pokażemy Ci także pewne sztuczki i triki, dzięki którym pewne zadania wykonasz na skróty.

Analiza ABC jako metoda klasyfikacji towarów w przedsiębiorstwie

Firma postanawia zwiększyć o 60% asortyment proponowanych towarów handlowych. Pociąga to za sobą dodatkowy nakład pracy i czasu poświęconego na zarządzanie towarami, od zamówień poprzez kontrolę stanów magazynowych, do sprzedaży. Liczba indeksów znacznie się zwiększy, co utrudni zadania związane z zarządzaniem towarami w firmie. Należałoby wprowadzić pewien rodzaj klasyfikacji towarów, który dzieliłby je na wymagające szczególnej uwagi, indeksy o wysokiej ważności oraz pozostałe mniej istotne. Ułatwi to przedsiębiorstwu koncentrowanie się w pierwszej kolejności na wybranych produktach, które głównie generują sprzedaż, a co za tym idzie – zysk dla firmy. W tym celu zostanie użyta analiza ABC, która jest metodą klasyfikacji towarów zgodnie z ich znaczeniem dla firmy.

AEX227

Najnowsze triki

Poznaj nasze porady i sztuczki, aby szybciej i efektywniej korzystać z Excela. Dzięki tym trikom szybciej wykonasz swoją pracę.