Wspomaganie podejmowania decyzji z wykorzystaniem Solvera

Jednym z podstawowych kosztów działalności w firmach produkcyjnych czy budowlanych jest zakup materiałów. Najważniejsze jest takie dobranie ilości zasobów, aby zostały wykorzystane w optymalny sposób. Projekt powinien być zrealizowany, ale z możliwie jak najmniejszą stratą. To się oczywiście przełoży na zyski firmy. Przy zamawianiu ilości materiałów można oprzeć się na doświadczeniu swoich pracowników. Jeżeli jednak wolimy mieć wszystko pod kontrolą, wykonajmy samodzielnie kalkulację w Excelu.

Tworzenie zaawansowanych formuł obliczeniowych

Niektóre tabele, z którymi mamy do czynienia, nie zawsze mają układ listy i analizowanie ich za pomocą prostych formuł obliczeniowych jest utrudnione. Szef nie będzie chciał słuchać tłumaczeń, że dane były niepoprawnie przygotowane. Ważny jest efekt końcowy, czyli właściwie przeprowadzone obliczenia. Nasza w tym głowa, jak je wykonamy. W takich sytuacjach musimy korzystać z niestandardowych rozwiązań.

Średnia z określonego przedziału

W jaki sposób obliczyć średnią z liczb należących do przedziału, którego granice są określone przez dwie dowolne liczby? Do tego celu oczywiście użyjemy formuły tablicowej, ale o nieco bardziej skomplikowanej strukturze. Warunki w tego typu obliczeniach buduje się bowiem inaczej niż w zwykłych formułach.

Podsumowanie z więcej niż jednym warunkiem

Możesz napotkać zadanie, w którym należy zsumować dane spełniające jednocześnie 2 warunki umieszczone w komórkach 2 oddzielnych kolumn. Zastosowanie funkcji SUMA.JEŻELI jest możliwe, ale tylko z wykorzystaniem dodatkowej, pomocniczej kolumny, w której nastąpi sprawdzenie spełnienia dwóch rozpatrywanych warunków. Zdecydowanie wygodniejsze i bardziej efektywne jest zastosowanie formuły tablicowej składającej się z dwóch funkcji JEŻELI oraz funkcji SUMA.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

Zobacz, z jakimi typowymi problemami borykają się inni użytkownicy Excela i poznaj nasze praktyczne rozwiązania. 

AEX229

Nr 5/2020

Najnowsze triki

 Poznaj nasze porady i sztuczki, aby szybciej i efektywniej korzystać z Excela. Dzięki tym trikom szybciej wykonasz swoją pracę. 

Formularze w Excelu od podstaw – część 3

W kolejnym artykule na temat tworzenie formularzy w Excelu kontynuujemy omawianie tzw. formantów formularza, czyli interaktywnych elementów, z których składają się formularze. W tej części omawiamy pole listy, pole kombi, pokrętło oraz pasek przewijania. Przy każdym formancie pokazujemy praktyczny przykład jego zastosowania.

AEX229