Zaawansowane przykłady wykorzystania formuł warunkowych

W tym artykule przedstawiamy kilka praktycznych przykładów użycia formuł warunkowych w praktycznych zastosowaniach, z jakimi może spotkać się użytkownika Excela. Omawiamy możliwości wykorzystania sumowania warunkowego. Pokazujemy, jak automatycznie rozliczać na bilingu prywatne połączenia pracowników. Na koniec wyjaśniamy, w jakiś sposób wyróżnić w zestawieniach skrajne wartości.

Porządkowanie wyglądu raportów - motywy

Excel umożliwia nie tylko przeprowadzanie różnorodnych obliczeń, ale również prezentację wyników w estetycznych tabelach i na wykresach. W zakresie formatowania i kształtowania tabel nowsze wersje Excela oferują nam wiele nowych możliwości. Bez wysiłku i konieczności definiowania każdego elementu szaty graficznej arkusza z osobna szybko utworzymy efektowne tabele i zestawienia, jednolite pod względem kolorystycznym z wykresami i innymi elementami dokumentu.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

 Zobacz, z jakimi typowymi problemami borykają się inni użytkownicy Excela i poznaj nasze praktyczne rozwiązania. 

AEX232

Nr 8/2020

Najnowsze triki

 Poznaj nasze porady i sztuczki, aby szybciej i efektywniej korzystać z Excela. Dzięki tym trikom szybciej wykonasz swoją pracę. 

Formuła zwracająca wartość z losowej komórki

Przyjmijmy, że po zakończonym konkursie chcesz wylosować zwycięzcę. Mamy zgromadzone w arkuszu 500 identyfikatorów osób, które zgłosiły się do zabawy. Zamiast drukować te numery, wycinać i wrzucać do szklanej kuli, wykorzystaj sprytną formułę Excela.

Budżetowanie elastyczne sprzedaży

Budżet elastyczny jest to plan tworzony w taki sposób, aby możliwe było korygowanie wstępnie zaplanowanych wielkości w zależności od zmiany warunków gospodarczych, możliwości firmy czy też zmiany rozmiarów działalności. Budżetowanie elastyczne ma również zastosowanie w zarządzaniu i planowaniu sprzedaży. Podstawowym założeniem tego rodzaju budżetowania jest określenie i zdefiniowanie głównych funkcji i zależności budżetowych występujących w strukturze sprzedaży. W ten sposób można budżetować nie tylko sprzedaż, ale również koszty w przedsiębiorstwie, co pozwoli na określenie wyniku na działalności całej organizacji. Oczywiście najważniejsze jest ustalenie zmiennych parametrów w modelu oraz wyznaczenie ich wpływu na poszczególne wielkości sprzedaży jak kosztów.

Automatyczne kontrolowanie kwot wpisywanych do arkusza

Przy wprowadzaniu do arkusza składników procentowych dość często pojawia się problem przekroczenia wartości 100%. Może to wynikać z nieodpowiednich zaokrągleń lub zwyczajnej nieuwagi osoby wypełniającej komórki danymi liczbowymi. Aby się przed tym zabezpieczyć (a także w każdej innej sytuacji, kiedy zakres dopuszczalnych wartości w danej komórce jest ograniczony), proponujemy zastosować bardzo przyjazne w obsłudze narzędzie Sprawdzanie poprawności danych.

AEX232