Porównywanie zawartości dwóch komórek

Jeśli chcesz szybko sprawdzić, czy w dwóch kolumnach zostały wprowadzone te same wartości, możesz użyć do tego funkcji PORÓWNAJ.

Poprawność danych – Excel może kontrolować wypełnianie arkuszy

Jeżeli Twoje arkusze będą wypełniać inne osoby, warto zabezpieczyć się przed niepoprawnym użytkowaniem arkusza. Do tego celu możesz zastosować narzędzie Excela o nazwie Sprawdzanie poprawności danych. Po nałożeniu na komórki odpowiednich reguł program będzie sam kontrolował, aby wszystkie rubryki były poprawnie wypełnione. Jeśli wpisana zostanie wartość niespełniająca kryteriów, wówczas program wyświetli ostrzeżenie.

Kontrola poprawności wprowadzanych dat

Przyjmijmy, że sporządziłeś formularz, który będzie uzupełniany przez Twojego współpracownika. Do tej pory wielokrotnie się zdarzało, że daty wprowadzane do jednej z kolumn były niepoprawne. Żmudne poszukiwanie błędu spadało później na Ciebie. Aby się przed tym uchronić, możesz zastosować narzędzie Excela o nazwie Sprawdzanie poprawności.

Błędne zaokrąglenia mogą zafałszować wyniki obliczeń

Arkusz kalkulacyjny Excel pozwala przeprowadzić obliczenia nie tylko szybko, ale i bardzo dokładnie. Paradoksalnie właśnie duża dokładność obliczeń może mieć czasem fatalne skutki i być przyczyną błędów w zestawieniach czy różnych innych dokumentach tworzonych w arkuszu kalkulacyjnym. Zdarza się to wówczas, gdy użytkownik programu nie ma odpowiedniej wiedzy na temat sposobu przeprowadzania obliczeń na wartościach zaokrąglanych.

Automatyczne sortowanie danych z dwóch arkuszy wg numeru

Często potrzebujesz posortować dane znajdujące się dwóch arkuszach, gdzie niektóre się powtarzają w obu arkuszach, a inne występują tylko w jednym z nich. W tym haśle przedstawimy, w jaki sposób uporać się z tym problemem oraz pokażemy, jakich formuł użyć, aby wykonać takie narzędzie.

AEX234