Wyodrębnianie liczb z dłuższego wpisu w jednej komórce

Załóżmy, że otrzymaliśmy zawierający dane zaimportowane z innego programu. Niestety, wartości dotyczące różnych kategorii zostały wprowadzone do jednej komórki, a interesuje nas liczba znajdująca się wewnątrz ciągu tekstowego.

Podgląd działania formuły krok po kroku

Na pewno nieraz zdarzyło się, że formuła skrupulatnie budowana od kilku minut nieoczekiwanie zwróciła niepoprawny wynik. Sprawdzanie jej składni znak po znaku i odwołanie po odwołaniu mogą zająć trzykrotnie więcej czasu niż zbudowanie nowej formuły od podstaw.

Data Mining - wyszukiwanie informacji w zbiorach danych

Jedna z definicji data mining mówi, że jest to proces selekcji, eksploracji i modelowania dużych zbiorów danych, który służy odkrywaniu regularności i związków występujących w nich, ale początkowo nieznanych. Jego celem jest uzyskanie wyników użytecznych dla właściciela danych. Odkrywanie wiedzy to złożony proces selekcji i transformacji danych, ich eksploracji, a następnie interpretacji. W tym artykule pokazujemy kilka sposobów, jak wydobywać informacje ze zgromadzonych danych.

Błędne zaokrąglenia mogą zafałszować wyniki obliczeń

Arkusz kalkulacyjny Excel pozwala przeprowadzić obliczenia nie tylko szybko, ale i bardzo dokładnie. Paradoksalnie właśnie duża dokładność obliczeń może mieć czasem fatalne skutki i być przyczyną błędów w zestawieniach czy różnych innych dokumentach tworzonych w arkuszu kalkulacyjnym. Zdarza się to wówczas, gdy użytkownik programu nie ma odpowiedniej wiedzy na temat sposobu przeprowadzania obliczeń na wartościach zaokrąglanych. W tym artykule przeczytasz, w jaki sposób to poprawnie robić.

Automatyzacja seryjnych wydruków za pomocą makr

Edytor tekstu Word oferuje pewną funkcjonalność, której brak w Excelu: wydruk korespondencji seryjnej. Zwróć uwagę, jak praktyczne byłoby to narzędzie, gdyby będziesz mógł było wygodnie drukować z Excela rachunki, faktury, kalkulacje, oferty. Teoretycznie możliwe jest zastosowanie wydruku korespondencji seryjnej z Worda i z jego poziomu wstawianie zawartości arkuszy Excela, ale to rozwiązanie skomplikowane oraz wymagające dobrej znajomości obsługi programu Word. W tym haśle poznamy sposób rozwiązania problemu wydruku seryjnego w Excelu wykorzystujący makropolecenia VBA.

AEX236